INFORMATOR DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W GMINIE KLUCZBORK W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 Przekazujemy niezbędne informacje, dotyczące przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych przedszkoli z oddziałami zamiejscowymi oraz do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Kluczbork  w roku szkolnym 2016/2017


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych


Rekrutacja do gimnazjów

FIFA 2016