:: Aktualności

BEZPIECZNE FERIE

DROGI RODZICU !  

Czuwaj nad bezpieczeństwem swojego dziecka w czasie ferii zimowych.

Kilka  dobrych  rad:

1.Planuj zabawy i gry  na świeżym powietrzu z dala od akwenów, jezdni, mostów, torów.

2.Sprawdzaj  propozycje zorganizowanych zajęć  i wyjazdów turystyczno – rekreacyjnych z  których będzie korzystało  Twoje dziecko w czasie ferii ( wyjazdy na narty, lodowisko, kulig).Pamiętaj numery telefonów alarmowych.

2. Przypominaj dzieciom o zasadach ograniczonego zaufania w stosunku do spotkanych obcych osób.

4.W czasie spacerów  wymagaj, aby dzieci stosowały zasady bezpiecznego poruszania się na drodze i szlakach górskich(szczególnie zimą).

5. Nigdy nie pozwalaj  dzieciom wchodzić na zamarznięte stawy, jeziora  bez opieki osoby dorosłej, a jeżeli tak, to tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

6.  Wymagaj, aby dziecko zawsze informowało Cię gdzie idzie i o której wraca.

7. Aby uniknąć odmrożeń pamiętaj o prawidłowym ubiorze dla swojego dziecka podczas zabaw i spacerów na powietrzu.

8. Kontroluj proszę swoje dziecko w jaki sposób korzysta z Internetu – czy jest to dla niego bezpieczne i niedemoralizujące.

9.Staraj się jeśli to możliwe, aby wypoczynek dziecka na feriach był  wzbogacony  aktywnym ruchem na świeżym powietrzu.

 

Wywiadówka
Dnia 13 stycznia 2015r. (wtorek) o godz. 17.00 odbedzie się wywiadówka dla rodziców uczniów klas IV-VI. Zapraszamy.

KIERMASZ ADWENTOWY

Serdecznie zapraszamy na KIERMASZ ADWENTOWY w niedzielę 14 grudnia 2014r. w sali gimnastycznej naszej szkoły. Oferujemy stroiki i ozdoby świąteczne do nabycia po Mszach Św. od godz. 8:30 i od godz. 11:30. O godz. 16:00 zapraszamy na wspólne świąteczne kolędowanie.

Pasowanie na ucznia

Dnia 20 listopada 2014r. odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie na ucznia. Pierwszoklasistów powitali ich starsi koledzy z klasy III, przeprowadzili też dla nich egzamin, który oczywiście najmłodsi zdali nienagannie. Obiecali przy tym, że jeszcze wszystkim pokażą, co mogą pierwszaki! Po złożeniu uroczystego ślubowania w obecności pani dyrektor, swoich rodziców, nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej, zostali pasowani na uczniów przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Na zakończenie swojego pierwszego występu przygotowali niespodziankę - układ taneczny do znanego przeboju. Swoim tańcem „zarazili” przy tym swoich kolegów i koleżanki i jeszcze przez kilka następnych dni na każdej przerwie rozbrzmiewały dźwięki tej muzyki.

Zajęcia w klasie pierwszej

W ramach cyklu zajęć na temat zdrowego odżywiania w klasie I urządzono „Festiwal Śliwki” (14 X 2014r.) oraz „Festiwal Mandarynki” (11 XII 2014r.). Uczniowie poznali wartości odżywcze tych owoców, opisywali ich kształt, fakturę, zapach i smak. Ze śliwek wykonali smakowite koreczki, którymi poczęstowali uczniów klas II - III, degustowali również śliwkowe przetwory, zarówno te kupne, jak i te z domowej spiżarni. Z mandarynek uczniowie zrobili wesołe bałwanki, które przez kilka dni można było podziwiać na klasowej wystawce. Owocami poczęstowali również swoich starszych kolegów.

„Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy działania w ramach programu  „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”.

We wrześniu – odbył się w naszej szkole „ I charytatywny Maraton Zumby” – zbieraliśmy pieniądze na okno do Hospicjum Św. Ojca Pio.

W październiku – wspólnie spędziliśmy czas wolny organizując ogniska klas I – III i IV – VI pod hasłem „Jesiennego ogniska czar”.

W listopadzie uczniowie klasy V przygotowali w ramach akcji „Zdrowo i kolorowo” poczęstunek dla koleżanek i kolegów „Jabłko pod różną postacią”. Można było napić się pysznego kompotu jabłkowego i musu, zjeść ciasto z jabłkami, koreczki jabłkowo – bananowe i jabłkowo – marchewkowe oraz surówkę zrobioną z marchewki i jabłka.

Wycieczka LOP

We wtorek 28.10.2014r. odbyła się wycieczka do miejscowości Brzezinki (Brzezina koło łowieckie). W wycieczce uczestniczyli uczniowie, którzy wygrali w konkursie Szkolnego Koła LOP "Dokarmiamy zwierzęta". Zwycięzcy wzięli udział w lekcji przyrody, którą poprowadził leśniczy z Nadleśnictwa Kluczbork, zobaczyli jak dokarmia się zwierzęta leśne, odbyli przejażdżkę na przyczepie po leśnych ścieżkach i dobrze bawili się przy ognisku.

Planetarium

Dnia 10 X 2014 r. – nasza sala gimnastyczna zamieniła się w obserwatorium astronomiczne, uczniowie wszystkich klas wzięli udział w zajęciach w Mobilnym Planetarium. Mogliśmy zobaczyć jak wygląda Ziemia patrząc na nią  z Księżyca, obserwowaliśmy proces zaćmienia Księżyca, mogliśmy poobserwować  Słońce. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach realizacji projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii.

Wycieczka do Mosznej

Uczniowie klas IV – VI w dniu 9 X 2014 r. wzięli udział w wycieczce w ramach realizacji projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii do zamku w Mosznej. Organizatorzy przygotowali dla nas zajęcia w trzech pracowniach – ARCHITEKTURIUM; - ENERGIUM;-  LUCEMIUM, które wszyscy uczestnicy najpierw musieli znaleźć na podstawie gry przestrzennej „Poszukiwanie pracowni eksperymentalnych.  Zajęcia były bardzo ciekawe, wszyscy świetnie się podczas nich bawiliśmy i na pewno czegoś nowego się nauczyliśmy.

 „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki” -  Glenn Doman

Jesiennego ogniska czar

Dnia 16.10.2014r. uczniowie klas IV-VI wzięli udział w tradycyjnie już organizowanym w naszej szkole ognisku. Dzieci miały okazję wspólnie spędzić czas, odpoczywając przy tym aktywnie od zajęć lekcyjnych. Zabawom i śmiechom nie było końca, a głównym punktem programu było oczywiście pieczenie kiełbasek i ziemniaków. Było wesoło i sympatycznie mimo niezbyt sprzyjającej pogody.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14.10.2014r. odbyła się uroczysta akademia, która została przygotowana przez dzieci przedszkolne oraz uczniów klasy IV. Program artystyczny wprowadził nas w podniosły a zarazem wesoły nastrój. Eleganckie stroje uczniów i nauczycieli, kwiaty i życzenia spowodowały, że dzień upłynął nam w przyjemnej i spokojnej atmosferze.

 
Wykaz lektur szkolnych

NARODOWE CZYTANIE

Zapraszamy do udziału w Narodowym Czytaniu "Trylogii" 5 września 2014r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej naszej szkoły. W programie:

- prezentacja twórczości Henryka Sienkiewicza

- czytanie fragmentów Trylogii

- quiz z nagrodami

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 r. o godz. 8:45 w sali gimnastycznej szkoły. Uroczystość zostanie poprzedzona Mszą Św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym.

WYPRAWKA SZKOLNA 2014 W GMINIE KLUCZBORK

I.    Osoby uprawnione:

W bieżącym roku szkolnym dofinansowaniem do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” objęci są:

-    uczniowie klas II, III, VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) wynoszącego 539 zł netto na osobę,

-    uczniowie klas II, III, VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, pochodzącym z rodzin, niespełniających kryterium dochodowego wynoszącego 539 zł netto na osobę, w przypadku występowania zjawisk i sytuacji określonych w art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, występowanie przemocy w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, występowanie alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa), przy czym liczba uczniów mogących otrzymać dofinansowanie wg tego kryterium nie może w skali gminy przekroczyć 5 % uprawnionych uczniów do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej.

-    uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej (z wyjątkiem klasy I), gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

II.   Wielkość dofinansowania

Dofinansowanie do zakupu podręczników wynosi odpowiednio:

–     nie więcej niż 225 zł dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej,

–     nie więcej niż 225 zł dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z klas II – VI szkoły podstawowej lub z klas I – III gimnazjum, nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

–     nie więcej niż 225 zł dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do szkół specjalnych przysposabiających do pracy,

–     nie więcej niż 325 zł dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej i dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas IV – VI szkoły podstawowej w przypadku korzystania  wyłącznie z podręczników do kształcenia ogólnego,

–     nie więcej niż 350 zł dla uczniów gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z wyjątkiem upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym i znacznym, w przypadku korzystania wyłącznie z podręczników do kształcenia ogólnego,

–     nie więcej niż 390 zł dla uczniów III klasy zasadniczej szkoły zawodowej,

–     nie więcej niż 390 zł dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

–     nie więcej niż 445 zł dla uczniów III klasy technikum lub liceum ogólnokształcącego,

–     nie więcej niż 445 zł dla uczniów technikum lub liceum ogólnokształcącego, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

–     nie więcej niż 607 zł dla uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

–     nie więcej niż 770 zł dla uczniów niesłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z klas II – VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

–     nie więcej niż 770 zł dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z klas II – VI szkoły podstawowej lub z klas I – III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego,

–     nie więcej niż 175 zł dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym z I klasy szkoły podstawowej, w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

III. Jak uzyskać dofinansowanie ?

1.   W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy złożyć odpowiedni wniosek adresowany do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał roku szkolnym 2014/15. Ze względu na różne kryteria przyznawania pomocy dostępne są trzy rodzaje wniosków. I tak:

–    uczniowie ubiegający się o dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego składają wniosek wg załącznika A, dołączając zaświadczenia o dochodach w rodzinie lub zaświadczenie o aktualnie pobieranym zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

–    uczniowie ubiegający się o dofinansowanie, których dochód w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, w przypadku występowania zjawisk określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej składają wniosek wg załącznika B, opisując w nim szczegółowo sytuację występującą w rodzinie na podstawie, której występują o przyznanie pomocy,

–    uczniowie posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione w oparciu o niepełnosprawności określone na wstępie składają wniosek wg załącznika C, dołączając kopię w/w orzeczenia,

2.    Formularze wniosków można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony Administracji Oświaty w Kluczborku. Powyższe wzory wniosków obowiązują tylko na terenie Gminy Kluczbork.

3.    Podstawą do przyznania dofinansowania będzie przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu podręczników w postaci faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia oraz paragonów. W przypadku braku w/w dowodów zakupu wnioskodawca składa oświadczenie zawierające dodatkowo informację o rozliczeniu dokonanych wydatków na zakup podręczników tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”.

4.    Termin składania wniosków w szkołach, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Kluczborka upływa w dniu 10 września 2014 r.

5.    Wypłata dofinansowania odbywać się będzie w Administracji Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1, w terminie ustalonym przez Dyrektora Administracji Oświaty w Kluczborku, po wcześniejszym sporządzeniu i zatwierdzeniu przez dyrektorów szkół list osób uprawnionych do otrzymania pomocy.

6.    Dodatkowe informacje związane z wyprawką można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 dla klas II-VI

 

Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej

 

BEZPIECZNE WAKACJE

                                 DROGI  RODZICU UWAŻAJ

 ABY TWOJE DZIECKO W CZASIE WAKACJI SPĘDZAŁO CZAS WOLNY ZGODNIE  Z  ZASADAMI:

 

1.   KORZYSTAM Z OBIEKTÓW  SPORTOWYCH I MIEJSC PRZYGOTOWANYCH DO ZABAW  I GIER (np. (placu zabaw z atestem producenta),

2.   PLANUJĘ  ZABAWY I GRY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU Z DALA  OD JEZDNI, AKWENÓW, MOSTÓW, TORÓW,

3.  W CZASIE WYCIECZEK PIESZYCH I ROWEROWYCH ZNAM ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO DRODZE I PRAWIDŁOWEGO UBIERANIA SIĘ,

4. PAMIĘTAM O ZASADZIE OGRANICZONEGO ZAUFANIA W STOSUNKU DO SPOTKANYCH OBCYCH OSÓB,

5. PRZESTRZEGAM ZASADY  „CZATUJĘ BEZPIECZNIE” – RODZICE DZIECI I MŁODZIEŻ POTRAFIĄ WSPÓLNIE  ZROZUMIEĆ  NIEKTÓRE  SYTUACJE  ZAGRAŻAJĄCE  ICH  BEZPIECZEŃSTWU  KORZYSTAJĄC Z SIECI (znają bezpieczne programy i gry internetowe)

6.  PAMIĘTAM ABY KĄPAĆ SIĘ, PŁYWAĆ I ROZBIERAĆ W MIEJSCACH  DO TEGO CELU WYŁĄCZNIE  DOZWOLONYCH,

7.  BY UNIKNĄĆ POPARZEŃ SŁONECZNYCH PAMIĘTAM O NAKRYCIU GŁOWY, ZAPASACH WODY PITNEJ ORAZ TELEFONIE KOMÓRKOWYM Z NUR. ALARMOWYM OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 601100100,

8. SAMODZIELNIE  BAWIĘ SIĘ I PRZEBYWAM ZAWSZE W TOWARZYSTWIE OSÓB  KTÓRE  DOBRZE  ZNAM,

9 . RODZICÓW  ZAWSZE  INFORMUJĘ  GDZIE  IDĘ  I O KTÓREJ WRACAM,

10.  RODZICE ZNAJĄ  MOICH  PRZYJACIÓŁ  I MIEJSCA W KTÓRYCH LUBIĘ  PRZEBYWAĆ.

 

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014 rozpocznie się Mszą Św. o godz. 8.00, po czym udamy się do sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie o godz. 9.00 odbędzie się część oficjalna. Serdecznie zapraszamy.

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015

                                                                             

Załącznik A                                                                    Załącznik B

 

Kiermasz używanych podręczników

Dnia 24 czerwca 2014r. (wtorek) od godz. 10.00 do godz. 12.00 w bibliotece odbędzie się kiermasz używanych podręczników. Zapraszamy!

PROJEKT

W naszej szkole jest realizowany projekt Fundacji Artem Silesiam Promovere " Przyjaźń z kulturą? - Niemożliwe Przyjdź i Sprawdź" we współpracy ze Szkołą Podstawową w Kuniowie współfinansowany przez Fundację PZU w ramach projektu "PZU z kulturą". W ramach projektu uczniowie naszej szkoły szkoły odwiedzą Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, Muzeum Śląska Opolskiego, Teatr im.Jana Kochanowskiego, Teatr muzyczny we Wrocławiu.

Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 30 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji święta Konstytucji 3 maja. W rolę aktorów wcielili się uczniowie klasy 3, którzy zaprezentowali krótki montaż artystyczny, w którym przypomnieli wydarzenia z roku 1791, kiedy to została uchwalona pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja. Uczniowie zatańczyli również jeden z tradycyjnych polskich tańców jakim jest polonez.

Turniej BRD

Drużyna naszej szkoły w składzie Krystian Kansik, Mateusz Krupka z kl. VI oraz Anna Haik, Wiktoria Mizerna z kl. V zajęła I miejsce na szczeblu gminnym w Ogólnopolskim Turnieju BRD oraz I miejsce na szczeblu powiatowym i tym samym  zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego.  Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego i umiejętnością jazdy na rowerze po torze przeszkód. Gratulujemy!

ZAPROSZENIE

Wszystkich Mieszkańców Kuniowa serdecznie zapraszamy na montaż poetycko - muzyczny „Dziękujemy Ci Ojcze Święty”, który odbędzie się w naszym kościele 25.04.2014r. po mszy św. o godz. 18.00  oraz na pokonkursową wystawę prac plastycznych uczniów naszej szkoły „Śladami Ojca Świętego – Patrona Naszego”.
W związku z uroczystością kanonizacji mieszkańcy mogą wpisywać się do księgi pamiątkowej naszej szkoły, która będzie wystawiona w tym dniu w kościele.

Wycieczka do kina

Dnia 9 kwietnia udaliśmy się całą szkołą na wycieczkę do Kinoplexu w Opolu na film pt. „Karol, który został świętym”. Film, w przystępnej i atrakcyjnej formule, opowiedział nam o dzieciństwie i młodości Ojca Świętego. Dowiedzieliśmy się, że przemoc można pokonać niezłomną postawą i siłą ducha oraz, że wartości, którym hołdował Jan Paweł II są aktualne również dzisiaj.

V Warsztaty Tradycji i Zwyczajów Świątecznych

W dniu 02.04.2014 r. w naszej szkole odbyły się V Warsztaty Tradycji i Zwyczajów Świątecznych pod hasłem ”Wielkanocne Smaki”. Uczniowie klas I-VI wraz z wychowawcami klas oraz rodzicami przygotowywali w formie warsztatów wylosowaną wcześniej potrawę, której podstawowym składnikiem było jajko, a także wykonywali ozdoby z jajek. Zdobyli wiedzę dotyczącą symbolu jajka w tradycji świątecznej oraz znaczenia walorów żywieniowych i zdrowotnych składników użytych do przygotowywania potrawy. Po części praktycznej uczniowie dokonywali prezentacji swoich potraw, wykazywali się wiedzą, umiejętnościami, wrażliwością estetyczną i kreatywnością w pomysłach. Następnie wspólnie degustowali przygotowane przez siebie potrawy. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni czekoladowymi jajeczkami i dyplomami uczestnictwa. Wraz z gronem pedagogicznym i rodzicami poprzez aktywną zabawę po raz kolejny promowali zdrowy styl życia i kultywowali tradycje świąteczne.                                                                                                                 

Spotkanie z panem leśniczym

W styczniu odbyła się ciekawa lekcja przyrody z udziałem pana leśniczego, która umożliwiła  bliższe poznanie pracy leśniczego, lepsze poznanie świata zwierząt i ich dokarmianie zimą, a także uwrażliwiła na otaczające nas piękno natury.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 12 lutego 2014r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Wzięli w nim udział uczniowie klas I-VI. W tym roku świętowaliśmy pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. To znaczy, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym oraz każdy ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Z  okazji DBI odbyły się zajęcia edukacyjne przygotowane przez klasę szóstą pod kierunkiem wychowawcy. Uczniowie odegrali scenki, które w obrazowy sposób pokazały, jakie mogą być skutki niewłaściwego korzystania z Internetu i komputera. Najważniejsze zasady zostały zapisane na tablicy. Ostatnią częścią zajęć był quiz na temat Internetu pt. „Czy jesteś bystry serfując po Internecie”? Wskazane osoby z poszczególnych klas odpowiadały na pytania wyświetlane na tablicy interaktywnej. Wszyscy uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad, których należy przestrzegać korzystając z Internetu.

„Od grosika go złotówki”

Klasa III od stycznia do grudnia 2013 roku realizowała program z edukacji finansowej „Od grosika do złotówki. Uczniowie w formie zabawy poznali wiele pojęć związanych z finansami, oszczędzaniem i zarządzaniem budżetem domowym. Zdobytą wiedzę zaprezentowali swoim rodzicom podczas zajęć otwartych w czerwcu 2013r. Zwieńczeniem programu jest Grosikowa gazetka, w której ukazały się zdjęcia uczniów podczas zajęć z Grosikiem wraz z krótkimi komentarzami. Gazetka dostępna jest pod adresem:

http://od-grosika-do-zlotowki.junior.org.pl/pl/Grosikowa-gazeta

Zachęcamy do obejrzenia i poczytania.

Uczniowie klasy III z wychowawcą

Konkurs Języka Niemieckiego

Dnia 08.01.2014 roku w PSP Nr 2 w Kluczborku odbył się gminny etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych. Dwóch uczniów reprezentowało naszą szkołę i zdobyli oni zaszczytne miejsca: Krystian Kansik z klasy VI – II miejsce z 92,5 % poprawnych odpowiedzi oraz Martina Kinder z klasy V – III miejsce z 87,5 % poprawnych odpowiedzi. Uczniowie ci przeszli do kolejnego etapu konkursu, który odbędzie się w Opolu.

Jasełka

W nastrój świąt Bożego Narodzenia wprowadzili nas uczniowie klasy III, którzy zaprezentowali inscenizację pt. „Nie było miejsca dla Ciebie”. Piękne, nastrojowe piosenki oraz znane wszystkicm kolędy przybliżyły nas do Jezusa i tych odległych czasów. Nie zabrakło także uczniowskich popisów na różnych instrumentach. Jasełka zaprezentowali uczniowie dwukrotnie – 19 grudnia dla seniorów naszej wsi oraz 20 grudnia dla społeczności szkolnej i zaproszonych gości.

Wizyta pani Magdaleny Kretschmer

03.12.2013 roku gościliśmy w naszej szkole panią Magdalenę Kretschmer, która jak co roku przyjechała do nas z Niemiec. Uczniowie bardzo cieszą się na wspólne bastlowanie ozdób świątecznych. W tym roku pani Kretschmer odwiedziła uczniów z klasy I i II. Natomiast uczniowie z klasy III Klaudia Kinder i Magda Muchlado oraz uczniowie z klasy IV Angelika Olszok, Patrycja Olszok, Jessica Pawłowska i Maksymilian Szewczyk wraz z panią Adrianą Wiecha – Sołyga przygotowali przedstawienie pt. „Frederick”. Pani Magdalena obdarowała aktorów oraz pozostałych uczniów z klasy I i II słodkościami, wspólnie pozowaliśmy do zdjęć. Był to wspaniały dzień zarówno dla uczniów, jak i naszego gościa. Pani Kretschmer również otrzymała podarunki od uczniów i nauczycieli, które sprawiły jej wiele radości.

Andrzejki

Dnia 26.11.2013 roku odbyła się w naszej szkole zabawa Andrzejkowa, którą zorganizowała klasa VI wraz z panią Adrianą Wiecha – Sołyga i panią Anitą Marciniak. Uczniowie wykazali się wielką motywacją i pomysłowością w organizacji stoisk z wróżbami oraz zabaw dla uczniów pozostałych klas. Wszyscy dobrze się bawili, od godziny 18 do 19 uczniowie klas IV – VI potańczyli również na dyskotece.

 

Szkolny piknik 2013

 

Powrót do zatrudnienia

Szkolny piknik 2013

 


Spotkanie Dyrektorów szkół im. Jana Pawła II

W poniedziałek, 18 listopada 2013r., w naszej szkole odbyło się Spotkanie Dyrektorów szkół im. Jana Pawła II z Diecezji Opolskiej, których jest ogółem w diecezji 26. Po raz pierwszy gościł u nas również Dyrektor Wydziału Katechetycznego - ks. Marcin Wilczek. W części oficjalnej Gości przywitała Pani Dyrektor mgr Barbara Hyży, a następnie rozpoczęła się dyskusja zaplanowana na spotkanie oraz prezentacja dorobku naszej szkoły. Przybyli Goście mieli okazję zapoznać się z naszą szkołą oraz drogą do nadania jej imienia Bł. Jana Pawła II. Następnie w części artystycznej uczniowie zaprezentowali przedstawienie przybliżające osobę Patrona oraz przypomnieli Jego słowa skierowane do dzieci i ludzi młodych. Aktorzy wykazali się zdolnościami nie tylko aktorskimi, ale i muzycznymi, a pieśń "Abba Ojcze" sprawiła, że wszyscy powstali i podali sobie ręce włączając sie we wspólny śpiew. W spotkaniu uczestniczył także Proboszcz naszej Parafii ks. Aleksander Kawa, który opowiadał o współpracy szkoły z Parafią w Kuniowie oraz ks. Krzysztof Trembecki kapelan Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Nysie, odpowiedzialny za formację katechetów świeckich w naszej diecezji, który wygłosił konferencję na temat "Jan Paweł II - święty... i co dalej?"


Akademia z okazji Święta Niepodległości

Dnia 8 listopada uczniowie naszej szkoły w inscenizacji „Droga do wolności” przybliżyli nam poprzez wiersze i pieśni patriotyczne zasługi naszych przodków w walce o wolność Polski. Okazaliśmy tym samym wdzięczność tym wszystkim, którzy zginęli broniąc naszej Ojczyzny. Jednocześnie była to dla nas wielka lekcja patriotyzmu i szacunku do własnego narodu. Przypomniane zostały słowa: "Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości".


Pasowanie na ucznia klasy I

Dnia 24 października 2013r. odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści wystąpili przed dyrekcją, rodzicami i nauczycielami z programem artystycznym przygotowanym specjalnie na tę okazję. Po uroczystym ślubowaniu przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Karolina Stanossek ogromny ołówkiem dokonała aktu pasowania, a wychowawczyni klasy pani Anita Marciniak wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy i upominki.


Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 14.10.2013r. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie klasy III wyrecytowali krótkie wierszyki o nauczycielach i pracownikach naszej szkoły. Ich starsi koledzy z klasy VI zaprezentowali różne, charakterystyczne typy osobowości, jakie można spotkać wśród naszych pedagogów. A na koniec dowiedzieliśmy się, jaki jest przepis na ucznia. Eleganckie stroje uczniów i nauczycieli, kwiaty i życzenia, spowodowały, że dzień ten upłynął nam w radosnej, ciepłej atmosferze.


Zebranie rodziców

Informujemy, że spotkanie rodziców uczniów klas I-VI odbędzie się 19 września 2013r. (czwartek) o godzinie 17.00 w naszej szkole. Zapraszamy.


WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

Wyprawka szkolna 2013/2014
Informacja dla rodziców!
W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna" rodzice (opiekunowie prawni) uczniów klas I-III i klas V mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci pochodzących z rodzin, których dochód netto na jednego członka:
- spełnia kryterium dochodowe, określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 456 zł), rozpoczynających w roku szkolnym 2013/14 naukę w szkole podstawowej, w klasach II, III, V
- spełnia kryterium dochodowe, określone w art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 539 zł) rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/14 w I klasie szkoły podstawowej.
W związku z różnymi kryteriami przyznawania pomocy, dla poszczególnych grup uprawnionych uczniów przeznaczone są odrębne wnioski.
- Dla uczniów z klas I-III i V szkoły podstawowej, ubiegających się o dofinansowanie na podst. kryteriów dochodowych (456 zł kl. II, III, V oraz 539 kl. I) jest wniosek A.
- Dla uczniów, nie spełniających kryterium dochodowego jw. (klasy I, II, III, V), w przypadków występowania w ich rodzinach zdarzeń określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, jest przeznaczony wzór wniosku B.
- Dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kl. I -VI szkoły podstawowej), przeznaczony jest wzór wniosku C.
Termin składania wniosków w szkole upływa 12 września 2013 r. (druki wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły).
Termin wypłaty dofinansowania zostanie ustalony po otrzymaniu przez gminę środków finansowych.
Wypłata odbywać się będzie w kasie Administracji Oświaty w Kluczborku.
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić odpowiednio:
• kl. I - III - do kwoty 225 zł
• kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
• w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Pedagogiem szkolnym.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
2 września 2013r. (poniedziałek)
godz. 8.00 Msza Św.
godz. 9.00 Inauguracja roku szkolnego na sali gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami.


Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013 rozpocznie się Mszą Św. o godz. 8.00, po czym udamy się do sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie o godz. 9.00 odbędzie się część oficjalna. Serdecznie zapraszamy.


Kiermasz używanych podręczników

Dnia 25 czerwca 2013r. (wtorek) w godz. 9.00-12.00 odbędzie się w bibliotece szkolnej kiermasz używanych podręczników. Zapraszamy!


IX Gminny Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Lubianej Juliana Tuwima

Do konkursu zorganizowanego przez naszą szkołę przystąpiło 15 „małych aktorów” z następujących placówek: PP nr 1 w Kluczborku, PP nr 2 w Kluczborku, PP nr 5 z OZ Krasków, PP nr 8 w Kluczborku, PSP nr 1 w Kluczborku, PSP nr 5 w Kluczborku, STO w Kluczborku, PSP w Bogacicy, PSP z OP w Kuniowie.
Dzieci recytowały wybrane wiersze Juliana Tuwima. Jury wyłoniło najlepszych wykonawców:
Grupa sześciolatków:
I miejsce – Wiktoria Targosz z PP nr 1 w Kluczborku
II miejsce – Anna Brzana PSP z OP w Kuniowie
III miejsce – Żaneta Wacławiak PP nr 5 z OZ Krasków
Klasy I-III:
I miejsce – Damian Starożyński PSP nr 1 w Kluczborku
II miejsce – Michał Topolski STO w Kluczborku
III miejsce – Klaudia Kinder PSP z OP w Kuniowie
Aleksandra Kwiecień PSP nr 5 w Kluczborku
Błażej Radwański PSP w Bogacicy
Klasy IV-VI:
I miejsce – Natalia Sikorska PSP nr 5 w Kluczborku
II miejsce – Paulina Łaska PSP nr 1 w Kluczborku
III miejsce – Krystian Kansik PSP z OP w Kuniowie
Sara Gieselbert STO w Kluczborku
IX Gminny Konkurs Recytatorski zorganizowały nauczycielki: Anita Marciniak, Ewa Cicha, Beata Kowalska.
Wszyscy uczniowie konkursu po wspaniałej recytacji otrzymali pamiątkowe dyplomy, drobne upominki oraz słodycze.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy za rok!


Dzień Matki

Dnia 5 czerwca 2013r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się w sali gimnastycznej naszej szkoły uroczystość z okazji Dnia Matki. Serdecznie zapraszamy!


Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim

Dnia 26 kwietnia 2013r. w PSP nr 2 w Kluczborku odbył się Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim "Młodzież recytuje poezję". Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy IV Martina Kinder oraz Julia Nowak. Uczennica Martina otrzymała wyróżnienie i zakwalifikowała się do kolejnego etapu konkursu. Dziewczynki przygotowała pani Adriana Wiecha-Sołyga.


Ogłoszenie

Stowarzyszenie rodziców i nauczycieli „MY-WY RAZEM”,
w ramach realizacji projektu „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”, finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - FUNDUSZY INICJATYW OBYWATELSKICH
„Kierunek FIO”- wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych
z województwa opolskiego.”
– komponent regionalny – PO FIO

zaprasza dzieci wraz z opiekunami
na zajęcia ZUMBY
Prowadzone przez instruktorkę zumba fitness
Annę Strzałkowską
Pierwsze zajęcia już we wtorek 14 maja 2013r.
o 17.30 w sali gimnastycznej w Kuniowie.

Zgłoszenia przyjmuje Beata Kowalska
UWAGA!!! Ograniczona ilość miejsc.


Gminny Konkurs Recytatorski w języku niemieckim

Dnia 20 kwietnia 2013 roku odbył się w Bogacicy w siedzibie kola DFK Gminny Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Die Kleinen reimen” organizowany przez Zarząd Koła Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. W konkursie brało udział dziewiętnaścioro uczniów klas I-III z różnych szkół. Pierwsze miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Klaudia Kinder. Do konkursu Klaudię przygotowywała pani Adriana Wiecha-Sołyga.


Ogłoszenie

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Nr 49/2012 z dnia 20.09.2012r. DZIEŃ 2 MAJA 2013r. JEST DNIEM WOLNYM od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Wywiadówka

Dnia 16 kwietnia 2013r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-VI. Zapraszamy.


Turniej BRD

Drużyna naszej szkoły w składzie Krystian Kansik, Mateusz Krupka z kl. V oraz Wojciech Wieczorek z kl. VI zajęła I miejsce na szczeblu gminnym w Ogólnopolskim Turnieju BRD. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego. Gratulujemy!


Ważne informacje o wprowadzanym w Polsce systemie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T

Tradycyjne analogowe telewizory nie są przystosowane do odbioru sygnałów cyfrowych. Aby zatem uniknąć sytuacji, gdy niebawem włączymy telewizor, a na ekranie będzie widoczny tylko „śnieg”, należy wcześniej przygotować go do odbioru sygnału cyfrowego.
Telewizor z tunerem cyfrowym
Do oglądania programów telewizyjnych emitowanych w sposób cyfrowy z nadajników
naziemnych potrzebny jest telewizor z fabrycznie wbudowanym tunerem DVB-T (w technice kodowania MPEG-4). Natomiast w przypadku, gdy nasz dotychczasowy telewizor nie zawiera takiego urządzenia, można zakupić zewnętrzny tuner DVB-T (zwany dekoderem lub przystawką STB – Set-Top-Box), który należy podłączyć do telewizora kablem EURO, chinch lub HDMI.
Rozwiązanie polegające na wykorzystaniu zewnętrznego tunera/dekodera STB jest tańsze i nie wiąże się z wymianą odbiornika telewizyjnego.
Niezwykle istotnym jest, aby nasz odbiornik spełniał wymagania ustalone do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Tylko wówczas będziemy mieli gwarancję poprawnego odbioru wszystkich programów (również emitowanych w standardzie HD) dostępnych dzięki naziemnej telewizji cyfrowej.
Antena do odbioru programów cyfrowych
W większości przypadków nie będzie konieczna wymiana dotychczasowych anten
telewizyjnych, które służyły do odbioru programów analogowych. Zakresy pasm i kierunki ustawienia anten (szczególnie szerokopasmowych - „siatkowych”) są zwykle zgodne z tymi do odbioru programów nadawanych cyfrowo. W przypadku wystąpienia problemów z odbiorem telewizji cyfrowej niekiedy zajdzie potrzeba wymiany posiadanego wzmacniacza antenowego lub zastąpienia go symetryzatorem antenowym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach niezbędna może się okazać wymiana anteny lub modernizacja systemu antenowego.
Plusy cyfryzacji
Korzyści z przejścia na cyfrowe nadawanie programów telewizyjnych w Polsce to m.in.:
- nadawanie większej liczby programów telewizyjnych,
- poprawa jakości obrazu i dźwięku,
- wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television),
- nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (np. w kilku językach oraz dźwięku
przestrzennego DOLBY), wyświetlania tekstu podczas emisji filmów
oraz przewodnika po kanałach telewizyjnych (EPG).


Konkurs plastyczny

Uczennica klasy pierwszej Anna Wieczorek zdobyła III miejsce w XV edycji konkursu plastycznego pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”. Patronat nad konkursem objął Starosta Kluczborka Pan Piotr Pośpiech. Uczennicy serdecznie gratulujemy!


Ogłoszenie

Dzień 04.04.2013r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów klas I-V. W tym dniu odbywa się sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.


Misterium wielkanocne

Serdecznie zapraszamy rodziców, uczniów oraz mieszkańców wsi na Misterium wielkanocne, które odbędzie się 27 marca 2013r. (środa) o godz. 10.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły.


NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie ogłasza od 01.03.2013r. do 31.03.2013r. nabór dzieci do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2013/2014.
Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00
W tym roku nie ma możliwości naboru elektronicznego dlatego prosimy rodziców wszystkich dzieci o złożenie kart.


Wielkie Dyktando

Nasze uczennice z trzeciej klasy wzięły udział w XII edycji "Wielkiego Dyktanda", które odbyło się 23 lutego 2013r. w PSP nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku. Angelika Olszok zajęła I miejsce, a Jessica Pawłowska III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


V Mistrzostwa Województwa Opolskiego Wiejskich Szkół Podstawowych w szachach

Dnia 16 lutego 2013r. w Szybowicach odbyły się V Mistrzostwa Województwa Opolskiego Wiejskich Szkół Podstawowych w szachach. W zawodach startowało 8 drużyn z Szybowic, N. Świętowa, Pokoju, Moszczanki i Kuniowa. Naszą szkołę reprezentowały 2 drużyny - I drużyna w składzie kapitan - Marcin Konarski, Jakub Reszczyński, Piotr Haik, Anna Haik, II drużyna w składzie kapitan - Marcel Pelikan, Maksymilina Szewczyk, David Dziegiel i Sandra Kalus.
I miejsce w zawodach i awans do finału Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w szachach zdobyła I dużyna z Kuniowa, II miejsce zajęła I drużyna z Szybowic, natomiast III miejsce III drużyna z Kuniowa. W klasyfikacji indywidualnej na poszczególnych szachownicach nasi uczniowie również zajęli wysokie miejsca. Marcin Konarski I miejsce na I szachownicy
Jakub Reszczyński I miejsce na II szachownicy
Maksymilian Szewczyki III miejsce na II szachownicy
Anna Haik I miejsce na IV szachownicy


Tenis stołowy

W zawodach miejsko-gminnych w tenisie stołowym naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów: Marcin Konarski, Marcel Pelikan i Mateusz Krupka. Marcin Konarski zajął IV miejsce i zakwalifikował się do zawodów powiatowych, w których uplasował się na 10 pozycji.


FERIE 2013

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI
Im. Bł. Jana Pawła II W KUNIOWIE
FERIE ZIMOWE 28.01.2013r. – 10.02.2013r.
Lp. Data Godz. zajęć Rodzaj zajęć Klasa Prowadzący
1. 30.01 9:00-10:15 Gry i zabawy I-III Beata Kowalska
2. 30.01 10:15-11:30 Piłka nożna IV-VI Beata Kowalska
3. 31.01 9:00-10:15 Piłka nożna IV-VI Beata Kowalska
4. 31.01 10:15-11:30 Gry i zabawy I-III Beata Kowalska
5. 05.02 9:00-10:15 Gry i zabawy I-III Marciniak Anita
6. 05.02 10:15-11:30 UNIHOKEJ IV-VI Marciniak Anita
7. 06.02 9:00-10:15 Piłka nożna IV-VI Marciniak Anita
8. 06.02 10:15-11:30 UNIHOKEJ IV-VI Marciniak Anita


Bal karnawałowy dla uczniów

Zapraszamy wszystkich uczniów na bal karnawałowy, który odbędzie się w sali gimnastycznej dnia 11 lutego 2013r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 – 19.00.


Jasełka

Zapraszamy na Jasełka przygotowane przez uczniów naszej szkoły, które odbędą się 21 grudnia 2012r. (piątek) o godz. 9.00 w sali gimnastycznej.


KIERMASZ ADWENTOWY

Dyrekcja, Pracownicy, Uczniowie oraz Rodzice serdecznie zapraszają na Kiermasz Adwentowy, który odbędzie się 9 grudnia 2012r. w sali gimnastycznej naszej szkoły. Sprzedaż stroików i ozdób świątecznych po Mszach Św. o godz. 8.30, 11.30 oraz od godz. 15.00 dodatkowo sprzedaż kawy, herbaty i ciasta. O godz. 15.30 zapraszamy na konkurs kolęd i pastorałek. Liczymy na Państwa przybycie!


Sukcesy naszych uczniów w szachach

Uczeń Jakub Reszczyński zajął II miejsce w Finale Szkolnej Ligi Szachowej XXI Edycja 2012/2013 Runda Jesienna oraz IV miejsce w XIII Mikołajkowym Turnieju Szachowym. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Mikołaj

6 grudnia odwiedził uczniów naszej szkoły Św. Mikołaj. Przybył w asyście aniołów i diabłów. Wszystkie grzeczne dzieci zostały obdarowane prezentami. Zabawy i śmiechu było co niemiara.


Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W czwartek 8 listopada 2012 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod opieką pani M. Nowickiej i pani D. Lewaszkiewicz – Sobieraj uczniowie klas IV – VI zaprezentowali montaż słowno muzyczny oparty na pieśniach wojskowych oraz wybitnych dziełach polskiej poezji patriotycznej.


Pasowanie uczniów klasy pierwszej

Dzień 7 listopada 2012r. był wyjątkowy dla pierwszaków, którzy złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Podczas uroczystego pasowania dzieci recytowały wiersze, śpiewały, tańczyły oraz grały na instrumentach perkusyjnych, a wszystko to pod kierunkiem wychowawczyni pani Beaty Kowalskiej. W oczach najmłodszych uczniów można było zobaczyć radość, powagę, a także strach, gdyż dzieci po raz pierwszy występowały przed całą społecznością szkolną oraz rodzicami. Najbardziej wzruszającym momentem było pasowanie przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, która symbolicznie dotykała dużym ołówkiem ramienia każdego dziecka i wypowiadała słowa: ”Pasuję Ciebie na ucznia naszej szkoły.” Również i rodzice ślubowali, że będą doceniać w dziecku to co w nim najlepsze, słuchać uważnie o czym mówi oraz zawsze pamiętać o tym, że jest unikalnym darem.


Wywiadówka

Dnia 20 listopada 2012r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-VI. Zapraszamy.


Andrzejki

Zapraszamy wszystkich uczniów na bal andrzejkowy, który odbędzie się 29 listopada 2012r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali gimnastycznej.


"Dzień Ciszy"

Dzień 31 października został ogłoszony w naszej szkole "Dniem Ciszy". Członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody przygotowali plakaty popierające ciszę i rozwiesili je w szkole. Celem akcji było rozwijanie wśród uczniów świadomości na temat negatywnych dla zdrowia skutków hałasu.


Kraje i Architekci w Kuniowie

Na początku października gościliśmy naszych partnerów z Bułgarii i Turcji. Nasza mała szkoła była zaszczycona wizytą roboczą programu Comenius, która nastąpiła w ramach realizacji projektu pt. ‘ Kraje i Architekci ‘. Pierwsi goście tureccy przybyli do nas 30 września na lotnisko Okęcie w Warszawie. Odebrała ich pani Dorota Lewaszkiewicz – Sobieraj – nauczyciel języka angielskiego w naszej szkole. Pierwszy dzień w naszym kraju spędzili na zwiedzaniu Kluczborka i Bogdańczowic, gdzie przebywali w internacie Zespołu Szkół Rolniczych. W poniedziałek przyleciała kolejna grupa partnerska z Bułgarii pilotowana przez panią Sonię Gawińską – nauczyciela języka angielskiego w naszej szkole. Pomimo opóźnienia samolotu goście szczęśliwie dotarli w nocy do miejsca zakwaterowania. We wtorek oprowadziliśmy partnerów po naszej szkole. Pani Dyrektor Barbara Hyży przywitała gości w naszej Sali konferencyjnej, zaprezentowaliśmy naszą szkołę i miejscowość Kuniów. Odwiedziliśmy między innymi parafię w Kuniowie, pokazaliśmy naszym gościom nasz piękny kościół przy dźwiękach organów w wykonaniu naszego proboszcza. Zwiedziliśmy jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej i miejscowy cmentarz. Wieczorem zorganizowaliśmy ognisko integracyjne przy udziale gości, naszego grona pedagogicznego, wszystkich uczniów naszej szkoły jak i również absolwentów z pierwszej klasy gimnazjum, którzy brali udział w wizycie roboczej w Bułgarii oraz przy pomocy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Bogdańczowicach. Przy blasku ogniska piekliśmy kiełbaski i przełamywaliśmy wszelkie bariery językowe. W środę odwiedziliśmy muzeum lokalne i gościliśmy u pana Burmistrza Jarosława Kielara, który ciekawie zaprezentował naszą gminę i opowiadał o inwestycjach w niej poczynionych. Następnie udaliśmy się na koncert do Szkoły Muzycznej, gdzie w przepięknym repertuarze muzycznym prezentowali się uczniowie i absolwenci naszej szkoły kuniowskiej. Po obiedzie udaliśmy się na zakupy do Galerii Miodowej, a wieczorem nastąpiła uroczysta kolacja pożegnalna wraz z wręczeniem certyfikatów uczestnictwa. W czwartek rano wyruszyliśmy do Krakowa, zwiedzać ten piękny gród i zamek królewski. Goście chłonęli klimat krakowskiego rynku i sukiennic, lokalnych straganów i sklepików. W piątek udaliśmy się do Opola pokazać naszym partnerom stolicę naszego województwa. Pożegnaliśmy naszych gości późnym piątkowym wieczorem, aby następnie udali się o świcie na lotnisko w Warszawie. Wizyta gości będzie niezapomniana a nawiązane w trakcie partnerstwa przyjaźnie przetrwają długo po zakończeniu projektu. Goście z Bułgarii i Turcji to serdeczni, ciepli ludzie, bardzo życzliwi i otwarci pomimo dzielących nas różnic kulturowych i społecznych.


Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II do Rzymu

SZUKAŁEM WAS… PRZYSZLIŚCIE DO MNIE
Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II do Rzymu

(Samolotowa)
Termin: 18.03 - 22.03.2013
Program pielgrzymki:
18.03 - 1 dzień: Zbiórka w Katowicach na lotnisku. Przelot do Rzymu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu obiadokolacja i nocleg.
19.03 - 2 dzień: Śniadanie, zwiedzanie Rzymu: Bazylika św. Jana na Lateranie, Panteon, Święte Schody, Forum Romanum, Schody Hiszpańskie, Plac Navona, Fontanna di Trevi, przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
20.03 - 3 dzień: Śniadanie, przejazd do Rzymu: Audiencja u Papieża oraz Uroczystości Rodziny Szkół Jana Pawła II Diecezji Opolskiej, nawiedzenie grobu Jana Pawła II, Bazylika św. Piotra, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
21.03 - 4 dzień: Śniadanie, zwiedzanie Rzymu: Bazylika S. Maria Maggiore, Bazylika św. Pawła za Murami, przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
22.03 - 5 dzień: Śniadanie, przejazd na lotnisko, przelot do Katowic.
Świadczenia: przelot samolotem rejsowym (bagaż 10 kg), ubezpieczenie KL 10000 Euro, NNW 2000 Euro i Bagażu 200 Euro, 4 noclegi w Rzymie w hotelach 3/4*, pokoje 2, 3,4 - osobowe z łazienkami, 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opieka pilota.
Cena: 700 PLN + 200 EURO
Dodatkowo płatne na miejscu: bilety wstępu, metro, przewodnik lokalny, słuchawki - ok. 15 euro, bagaż 32 kg dodatkowo płatny 230 PLN

(Autokarowa)
Rzym - Padwa - Asyż - Loreto
Termin: 18.03 - 23.03.2013
Program pielgrzymki:
18.03 - 1 dzień: Zbiórka w Opolu na Placu Katedralnym o godz. 16.00, przejazd do Włoch.
19.03 - 2 dzień: Przyjazd do Padwy i nawiedzanie Bazyliki św. Antoniego. Dalszy przejazd do Asyżu. Po drodze nawiedzenie Santa Maria degli Angeli - Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej. Przyjazd do Asyżu i zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka, Piazza Comune, kościoła św. Klary. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
20.03 - 3 dzień: Śniadanie, przejazd do Rzymu: Audiencja u Papieża oraz Uroczystości Rodziny Szkół Jana Pawła II Diecezji Opolskiej, nawiedzenie grobu Jana Pawła II, Bazylika św. Piotra, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
21.03 - 4 dzień: Śniadanie, zwiedzanie Rzymu: Bazylika S. Maria Maggiore, Bazylika św. Jana na Lateranie, Panteon, Święte Schody, Forum Romanum, Schody Hiszpańskie, Plac Navona, Fontanna di Trevi, przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
22.03 - 5 dzień: Śniadanie, przejazd do Loreto: Sanktuarium św. Domku, wyjazd do Pol-ski.
23.03 - 6 dzień:. Przyjazd do Polski w godzinach porannych.
Świadczenia: przejazd komfortowym autokar, ubezpieczenie KL 10000 Euro, NNW 2000 Euro i Bagażu 200 Euro, 3 noclegi we Włoszech w hotelach 3/4*, pokoje 2, 3 - osobowe z łazienkami, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka pilota.
Cena: 500 PLN + 100 EURO
Dodatkowo płatne na miejscu: bilety wstępu, metro, przewodnik lokalny, słuchawki - ok. 15 euro.
 


Harmonogram pobytu gości z Turcji i Bułgarii w dniach 29.09.2012 – 05.10.2012

30.09.2012
Transfer gości tureckich z lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie do internatu w Bogdańczowicach i uczniów do Kuniowa

01.10.2012
Transfer gości bułgarskich z lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie do internatu w Bogdańczowicach

02.10.2012
9;45 – spotkanie z gośćmi w internacie w Bogdańczowicach i przewóz do Kuniowa : 3 nauczycieli z Turcji, 5 nauczycieli z Bułgarii i 9 uczniów z Bułgarii
10;00 – spotkanie z gośćmi na Sali konferencyjnej i przywitanie przez panią Dyrektor, wręczenie prezentów, prezentacja ustna i Power point o szkole, występy uczniów
10;30– oprowadzenie gości po szkole
11;0 – poczęstunek – kawa, ciasto, owoce
11;30– wizyta w przedszkolu – występy w języku niemieckim
13;30 – mecz siatkówki
13;00 – lunch w szkole
14;30 – spacer po Kuniowie: wizyta w OSP, gospodarstwo państwa Stanossków, wizyta w kościele i na plebanii
16;30 – przewóz gości do internatu w Bogdańczowicach i przygotowanie wspólnie gośćmi ogniska
17:00 – przygotowanie ogniska
18:00 – ognisko w Bogdańczowicach, gry i zabawy integracyjne

03.10.20212
10;30 – spotkanie z gośćmi w internacie
11;00 – wizyta w muzeum
12;00 – wizyta u burmistrza
13;00 – wizyta w szkole muzycznej
14;00- lunch
15;00 – spacer do Galerii Miodowej – czas wolny
18;00 – kolacja pożegnalna z uroczystym pożegnaniem i wręczeniem certyfikatów na sali w Kuniowie

O4.10.2012
6;00 – wycieczka do Krakowa, zwiedzanie komnat królewskich na Wawelu, czas wolny na rynku krakowskim
21;00 – powrót do Kluczborka

05.10.2012
Wyjazd do Wrocławia

Podane godziny są optymalne i mogą ulec lekkiej zmianie;)


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 składka za ubezpieczenie dla jednego ucznia wynosi 36 zł. Wpłaty należy dokonać u wychowawcy klasy do końca września. Uczniowie są ubezpieczeni w PZU na kwotę 9000 zł.


Zebranie rodziców

Informujemy, że spotkanie rodziców uczniów klas I-VI odbędzie się 18 września 2012r. (wtorek) o godzinie 17.00 w naszej szkole. Zapraszamy.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013
3 września 2012r. (poniedziałek)
godz. 8.00 Msza Św.
godz. 8.45 Inauguracja roku szkolnego w sali gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami.
Serdecznie zapraszamy.


WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

- WYPRAWKA SZKOLNA -
pomoc finansowa w zakupie podręczników szkolnych
w roku szkolnym 2012/13 w Gminie Kluczbork

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” Administracja Oświaty w Kluczborku informuje, iż dofinansowaniem do zakupu podręczników w Gminie Kluczbork będą objęci:
 uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2012/13 w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej tj.: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników kwoty tzw. wyprawki wynoszą odpowiednio:
 do 180 zł - dla uczniów klasy I, II i III szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów w/w klas.
 do 210 zł - dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
 do 325 zł - dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
 do 352 zł - dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest spełnienie poniższych kryteriów:
 w przypadku uczniów I klasy szkoły podstawowej - dochód netto w rodzinie, w przeliczeniu na jedną osobę nie może być wyższy niż 504 zł (kryterium dochodowe zapisane w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) [wniosek - zał. D]
 w przypadku uczniów z klasy II, III i IV szkoły podstawowej oraz klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: dochód netto w rodzinie, w przeliczeniu na jedną osobę nie może być wyższy niż 456 zł (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; w/w kwota będzie obowiązywała od 1 października 2012 r.), [wniosek - zał. A]
 uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających powyższego kryterium dochodowego tj. o dochodach netto wyższych niż 456 zł w przeliczeniu na jedną osobę, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. w przypadku występowania w rodzinie sieroctwa, bezdomności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych). Pomoc zostanie przyznana na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, jednakże łączna liczba osób, którym taka pomoc zostanie udzielona nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, [wniosek - zał. B]
 w przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wcześniej wymieniona warunkiem jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, [wniosek - zał. C],
Podstawą do udzielenia dofinansowania będzie wniosek skierowany do dyrektora szkoły, do której uprawniony uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/13 oraz dokument potwierdzający fakt zakupu podręczników. Do wniosku należy dołączyć:
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny spełniającej kryterium dochodowe - zaświadczenia o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego lub stałego, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów – można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu z w/w świadczeń.
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego (tj. na podst. art. 7 ustawy o pomocy społecznej) do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie,
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Ponieważ w 2012 r. w trakcie realizacji programu ulegną zmianie kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych, z dofinansowania będą mogli również korzystać uczniowie, którzy spełniają podwyższone kryteria dochodowe tj. 456 zł. Jednak przyznanie świadczeń dla tych uczniów nastąpi dopiero po wejściu w życie w dniu 1 października 2012 r. nowych progów dochodowych.
Dokumentem potwierdzającym zakup podręczników jest faktura, rachunek oraz paragon. W przypadku braku w/w dowodów zakupu, należy przedłożyć oświadczenie o dokonaniu zakupu wraz z informacją o rozliczeniu tych wydatków tylko w ramach tzw. „wyprawki”. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wydatkowana na zakup podręczników.
Terminy składania wniosków zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kluczborka Nr AO.0050.98.2012 z dnia 10 lipca 2012 r. upływa 6 września 2012 r.
Druki wniosków można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Administracji Oświaty:
www.ao.kluczbork.pl

 


Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2011/2012 rozpocznie się Mszą Św. o godz. 8.00, po czym udamy się do sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie odbędzie się część oficjalna. Serdecznie zapraszamy.


BEZPIECZNE WAKACJE

DROGI RODZICU UWAŻAJ
ABY TWOJE DZIECKO W CZASIE WAKACJI SPĘDZAŁO CZAS WOLNY ZGODNIE Z ZASADAMI:

1. KORZYSTAM Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH I MIEJSC PRZYGOTOWANYCH DO ZABAW I GIER (np. (placu zabaw z atestem producenta)
2. PLANUJĘ ZABAWY I GRY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU Z DALA OD JEZDNI, AKWENÓW, MOSTÓW, TORÓW,
3. W CZASIE WYCIECZEK PIESZYCH I ROWEROWYCH ZNAM ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO DRODZE I PRAWIDŁOWEGO UBIERANIA SIĘ,
4. PAMIĘTAM O ZASADZIE OGRANICZONEGO ZAUFANIA W STOSUNKU DO SPOTKANYCH OBCYCH OSÓB,
5. PRZESTRZEGAM ZASADY „CZATUJĘ BEZPIECZNIE” – RODZICE DZIECI I MŁODZIEŻ POTRAFIĄ WSPÓLNIE ZROZUMIEĆ NIEKTÓRE SYTUACJE ZAGRAŻAJĄCE ICH BEZPIECZEŃSTWU KORZYSTAJĄC Z SIECI (znają bezpieczne programy i gry internetowe)
6. PAMIĘTAM ABY KĄPAĆ SIĘ, PŁYWAĆ I ROZBIERAĆ W MIEJSCACH DO TEGO CELU WYŁĄCZNIE DOZWOLONYCH,
7. BY UNIKNĄĆ POPARZEŃ SŁONECZNYCH PAMIĘTAM O NAKRYCIU GŁOWY, ZAPASACH WODY PITNEJ ORAZ TELEFONIE KOMÓRKOWYM Z NUR. ALARMOWYM OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO 601100100,
8. SAMODZIELNIE BAWIĘ SIĘ I PRZEBYWAM ZAWSZE W TOWARZYSTWIE OSÓB KTÓRE DOBRZE ZNAM,
9 . RODZICOW ZAWSZE INFORMUJĘ GDZIE IDĘ I O KTÓREJ WRACAM,
10. RODZICE ZNAJĄ MOICH PRZYJACIÓŁ I MIEJSCA W KTÓRYCH LUBIĘ PRZEBYWAĆ.


Zasady korzystania z kąpielisk

1.Naucz się pływać, a jeśli już umiesz – podnoś swoje umiejętności.
2.Nie skacz do nieznanej wody. Zawsze wcześniej sprawdzaj głębokość i dno zbiornika wodnego.
3.Kiedy korzystasz ze sprzętu wodnego (łódek, kajaków, żaglówek), zawsze zakładaj kapok - nawet jeśli dobrze pływasz.
4.Pamiętaj: stawy, glinianki, zbiorniki przeciwpożarowe, śluzy nie są miejscami do kąpieli. W rzekach bardzo częste są silne prądy i wiry.
5.Jeśli byłeś długo na słońcu - nie wskakuj od razu do wody. Najlepiej trochę się ochlap
6.Jeśli leżałeś na brzegu - poćwicz chwilkę, aby rozgrzać mięśnie. Inaczej może złapać Cię skurcz.
7.Jeśli właśnie jadłeś - odczekaj trochę.
8.Jeśli w pobliżu nie ma innych osób - nie wchodź do wody! Najlepiej kąp się tylko na strzeżonych kąpieliskach.
9.Jeśli nad kąpieliskiem widzisz białą flagę - możesz bezpiecznie wejść do wody. Jeśli flaga jest czerwona - zostań na brzegu.
10.Nawet jeśli dobrze pływasz, nie wypływaj poza linię czerwonych boi.
Opracował uczeń klasy V Wojciech Wieczorek
 


Gminny Konkurs Recytatorski „Polskiej Poezji Lubianej”

W Gminnym Konkursie Recytatorskim „Polskiej Poezji Lubianej” – Ewa Szelburg – Zarembina, który odbył się w naszej szkole 14 czerwca 2012r. wzięło udział 18 „małych aktorów” z przedszkoli i szkół. Konkurs stał na wysokim poziomie. Przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Jessica Pawłowska z kl. II i Natalia Bocionek z kl. VI. Jessica Pawłowska w swojej grupie wiekowej – uczniów klas I-III zdobyła I miejsce. Serdecznie gratulujemy!


KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

W dniach 18.06.2012r. (poniedziałek) godz. 10.00-12.00, 19.06.2012r. (wtorek) godz. 12.00-14.00 odbędzie się w bibliotece szkolnej kiermasz używanych podręczników. Zapraszamy!


DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU

Dyrektor i nauczyciele PSP z OP im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie zapraszają nowoprzyjęte dzieci do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2012/2013 na DNI OTWARTE, które odbędą się w dniach 20 i 21 czerwca 2012r. od godz. 13.00 do godz. 15.00.


Konkurs plastyczny

W konkursie plastycznym pod hasłem "Jan Paweł II - papież wszystkich narodów", który został zorganizowany przez PG nr 3 w Kluczborku pod patronatem Burmistrza Miasta Kluczborka, nasze uczennice znalazły się w pierwszej trójce prac wyróżnionych.
I miejsce zajęła uczennica klasy I - Alicja Kowalska.
III miejsce zajęła uczennica klasy II - Jessica Pawłowska.
Uczennicom serdecznie gratulujemy!


Wizyta w Plovdiv

Nasz projekt pt. „ Kraje i Architekci” zbliża się do półmetka,. W maju odbyliśmy wizytę roboczą do naszych partnerów w Bułgarii, odwiedziliśmy urocze miasto Plovdiv i zaprzyjaźnioną szkołę aktorsko – sceniczną.
Dnia 6 maja o 4 rano delegacja uczniowsko – nauczycielska wyruszyła na lotnisko Okęcie w Warszawie aby stamtąd udać się samolotem do Sofii. Uczniowie z klasy szóstej: Kamila Koj, Nicola Szewczyk, Rafał Kubik, Rafał Smolin, Dawid Kubik,Natalia Jasak, Kornelia Weber, Natalia Bocionek i Sandra Sowieja oraz pani Dyrektor Barbara Hyży, pani Sonia Gawińska i pani Dorota Lewaszkiewicz – Sobieraj pożegnani przez rodziców i zaopatrzeni w liczne prezenty dla nowych przyjaciół udali się w ekscytującą podróż do Bułgarii. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele miło wspominają lot samolotem i emocje z tym związane.
Około godziny 14 czasu lokalnego dotarliśmy do Sofii gdzie na lotnisku czekali już na nas zaprzyjaźnieni nauczyciele z bułgarskiej szkoły: Ivan i Paulina. Do Plovdiv dotarliśmy po około dwóch godzinach jazdy autobusem, zmęczeni ale podekscytowani wyprawą i zauroczeni widokami znajdującymi się przed naszymi oczyma.

Płowdiw (bułg. Плoвдив) jest to miasto w środkowej Bułgarii, drugie po Sofii pod względem liczby mieszkańców i jedno z najstarszych w kraju. To przepiękne miasto położone jest wśród siedmiu wzgórz zwanych tepe, nad rzeką Maricą, na skraju Rodopów i Niziny Górnotrackiej. Sto lat temu jedno ze wzgórz – Markowo Tepe zostało zniwelowane przy rozbudowie miasta. Trzy wzgórza dobrze widoczne dla zwiedzających to Bunardżik Tepe, Dżendem Tepe oraz Sachet Tepe. W obrębie dawnego rzymskiego Trimontium znajdują się trzy pozostałe wzgórza: Dżambaz Tepe – największe i najwyższe, Taksim Tepe oraz Nebet Tepe (tur. Wzgórze straży). Mieliśmy okazję wspinać się po jednym z tych wzgórz a naszego hotelu rozciągał się przepiękny widok na panoramę miasta i góry.
Pierwszego dnia pobytu zwiedzaliśmy szkołę i miasto. Odwiedziliśmy dziewiętnastowieczne bogato wyposażone domy kupieckie i starą część miasta. W mieście widać wciąż ślady zamierzchłej przeszłości – między innymi pozostałości murów rzymskich, starożytne ruiny, a także wciąż czynny teatr rzymski i stadion. Widzieliśmy kościół katolicki który został odwiedzony przez Jana Pawła II, liczne cerkwie, meczet, minaret i synagogę. Pierwszego dnia rano odwiedzaliśmy klasy, podziwialiśmy zajęcia z technik malarstwa, makijażu, poznaliśmy kolekcję masek i lalek wykonywanych przez uczniów tej szkoły i poznaliśmy sympatyczną kadrę nauczycielską i społeczność uczniowską.
Po południu zwiedziliśmy również Galerię Malarstwa i Muzeum Etnograficzne, odbyliśmy spacer po starej części miasta i mieliśmy okazję podziwiać wnętrza pięknych domów kupieckich pochodzących z XIX wieku. Wieczorem zmęczeni ale podekscytowani i pełni wrażeń wróciliśmy do hotelu.
Kolejnego dnia czyli we wtorek wyruszyliśmy do miejscowości Bachkovo w której znajduje się klasztor. Tego dnia pogoda była przepiękna, słońce, lekki wietrzyk i prawie 30 stopni Celsjusza oraz widoki otaczających nas gór zapierały dech w piersiach. Po drodze z okien autokaru widzieliśmy na szczycie gór starą twierdzę rzymską. Wieczorem zmęczeni ale szczęśliwy wróciliśmy do hotelu.
W środę odwiedziliśmy ponownie szkołę a nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych dotyczących malowania ceramicznych figurek.
Po południu obejrzeliśmy przedstawienie teatralne „Ptaki” w wykonaniu uczniów klas III. Było to niesamowite przeżycie, gdyż po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć przedstawienie wykonane techniką manualną za pomocą rąk i kawałka materiału. Po przedstawieniu udaliśmy się na uroczystą wystawę fotografii wykonanych przez uczniów naszej partnerskiej szkoły w Państwowej Galerii Malarstwa.
W czwartek udaliśmy się na spacer po starej części miasta , podziwiając pozostałości po rzymskich murach obronnych. Wspięliśmy się na jedno z siedmiu wzgórz i podziwialiśmy panoramę Plovdiv. Po południu udaliśmy się na deptak i na zakupy. Wieczorem odbyła się uroczysta koktajlowa kolacja i wręczenie certyfikatów uczestnictwa. Pożegnaniom nie było końca, a niektórzy uczniowie pozbierali na koszulkach ( prezentach od naszych przyjaciół) podpisy wszystkich uczestników wizyty. W spotkaniu w Plovdiv udział wzięła również delegacja uczniowsko – nauczycielska z Turcji – kraju naszego koordynatora.
Nasz pobyt w Bułgarii wrył się głęboko w nasze serca, zawarte tam liczne nowe przyjaźnie będą trwały długo po zakończeniu projektu. Bułgarzy to szczerzy, życzliwi i radośni ludzie, bardzo przyjaźnie nastawieni do gości, serdecznie i troskliwie się nami zajmujący podczas całego pobytu. Nasz pobyt był dowodem na istnienie ogromnych podobieństw kulturowych i obyczajowych naszych narodów. Z przyjemnością będziemy gościć naszych przyjaciół w październiku.

Koordynator Sonia Gawińska


Ogólnopolski Turniej BRD

21 kwietnia 2012r.w PG nr 5 w Kluczborku odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Natalia Jasak, Dawid Kubik i Rafał Kubik. Zespół zajął I miejsce na szczeblu gminnym i reprezentował gminę na szczeblu powiatowym. Uczniowie mieli do rozwiązania test z przepisów ruchu drogowego i jazdę rowerem po torze przeszkód. Bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami zajmując II miejsce. Gratulujemy.


Misterium wielkanocne

4 kwietnia 2012r. uczniowie klasy IV i V przedstawili wielkanocne misterium, które wprowadziło nas w atmosferę zadumy, ciszy i skupienia. Święto Paschy, czyli Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Gdyby, bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt, którymi cieszymy się w ciągu całego roku. Uroczystość uświetniły występy szkolnego chóru. Na zakończenie Pani dyrektor złożyła życzenia świąteczne wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. W podniosłej i uroczystej atmosferze powróciliśmy do swoich domów.


ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy rodziców, uczniów oraz mieszkańców wsi na Misterium wielkanocne, które odbędzie się 4 kwietnia 2012r. (środa) o godz. 11.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły.


Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

Dnia 14 lutego 2012r. odbył się w Opolu etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012. W konkursie brał udział uczeń naszej szkoły Rafał Smolin z klasy VI, który zakwalifikował się zdobywając trzecie miejsce na etapie gminnym. Rafał przygotowywał się do konkursu pod opieką pani Adriany Wiecha – Sołyga. Uczeń zajął trzecie miejsce w województwie opolskim zdobywając 97,62 % poprawnych odpowiedzi. 31 marca 2012r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się uroczysta gala wręczania nagród laureatom konkursu, w której uczestniczył Rafał wraz z rodzicami i panią Adrianą Wiecha – Sołygą.


Konkurs Recytatorski w języku niemieckim

Dnia 27 marca 2012r. odbył się w naszej szkole Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”. Był to miejsko – gminny etap konkursu, który odbył się w trzech kategoriach wiekowych:
1 kategoria – szkoły podstawowe - 11 uczestników,
2 kategoria – gimnazja – 5 uczestników,
3 kategoria - szkoły ponadgimnazjalne – 2 uczestników.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI - Estera Olszok i Rafał Smolin. Rafał zajął trzecie miejsce, Estera - czwarte i tym samym zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu na szczeblu rejonowym w Oleśnie.
 


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi
im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie ogłasza od 01.03.2012r. do 31.03.2012r. nabór dzieci do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2012/2013.
Kartę zgłoszenia można pobrać w sekretariacie szkoły w godz. 7.00-15.00
W tym roku nie ma możliwości naboru elektronicznego dlatego prosimy rodziców wszystkich dzieci o złożenie kart.
 


Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w wielu krajach Unii Europejskiej od 2004r. Z tej okazji dnia 24 lutego odbył się w naszej szkole apel przygotowany przez uczniów z klasy VI. Przypomniane zostały najważniejsze zasady, których należy przestrzegać, aby być bezpiecznym w sieci. Scenka odegrana przez dzieci pokazała, że Internet niejednokrotnie jest pożeraczem czasu, którego może nam potem nie starczyć dla bliskich, przyjaciół oraz na rozwój swoich pasji i zainteresowań. Na koniec nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na rymowankę dotyczącą dowolnej zasady bezpiecznego korzystania z komputera. Wszystkie nagrodzone rymowanki można przeczytać na gazetce ściennej w szkole.


IV MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO WIEJSKICH SZKÓŁ PODSTWAOWYCH W SZACHACH – KUNIÓW 2012

W sobotę 4 lutego 2012r. w Wiejskim Domu Kultury w Kuniowie rozegrano po raz czwarty Mistrzostwa Wiejskich Szkół Podstawowych na Opolszczyźnie. Wystartowała rekordowa ilość 4-osobowych drużyn szachowych 12 z całej Opolszczyzny razem 50 szachistów.
Grano systemem rundowym każdy z każdym z czasem 10 minut dla zawodnika. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym. Mistrzem Województwa Opolskiego na rok 2012 została drużyna gospodarzy Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie w składzie: Marcin Konarski, Piotr Haik, Jakub Reszczyński, Anna Haik. Drużyna z Kuniowa zdobyła 42 pkt. na 44 możliwych. Wicemistrzem została drużyna PSP Kielcza – gmina Zawadzkie.
Mistrzom gratulujemy i życzymy powodzenia na mistrzostwach Polski.


Konkurs Języka Niemieckiego

Dnia 23 listopada 2011r. odbył się w naszej szkole Konkurs Języka Niemieckiego. W konkursie wzięło udział 5 uczniów z klasy VI. III miejsce uzyskała uczennica Martina Kalus, II miejsce uzyskał uczeń Rafał Smolin oraz I miejsce uzyskała uczennica Estera Olszok. Uczniowie Estera Olszok oraz Rafał Smolin reprezentowali naszą szkołę w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego na etapie gminnym. Rafał Smolin zajął III miejsce i zakwalifikował się do kolejnego etapu konkursu.
 


Konkurs Kolęd i Pastorałek

Uczennice naszej szkoły Julia Nowak z klasy III oraz Karolina Stanossek z klasy IV reprezentowały naszą szkołę w II Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbył się 13 stycznia 2012r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy. Zaśpiewały pastorałki pt. „Kolęda Dziecięca” oraz „Cichutko pada śnieg”. Julia Nowak zajęła II miejsce w kategorii uczniów klas I-III. Solistce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Jasełka „Cicha noc, święta noc”

Dnia 22 grudnia 2011r. w pięknym, świątecznym nastroju odbyły się szkolne jasełka pod tytułem „Cicha noc, święta noc”. Uczniowie klasy III pod kierunkiem wychowawczyni Beaty Kowalskiej przypomnieli okoliczności narodzin Bożej Dzieciny. Na scenie pojawiła się Święta Rodzina, Trzej Królowie, Aniołowie i dzieci idące do stajenki betlejemskiej. Przy śpiewie kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu muzycznego pod kierunkiem Małgorzaty Nowickiej, w bardzo rodzinnej, radosnej atmosferze poczuliśmy wszyscy, że święta już są bardzo blisko. Publiczność stanowili rodzice i najbliżsi naszych uczniów, społeczność szkolna oraz zaproszeni goście.


Szkoła z pasją

Dnia 20.12.2011r. w ramach działań pod hasłem „Szkoła z pasją” uczniowie naszej szkoły, we współpracy z parafialnym zespołem Caritas Kuniów przygotowali i przedstawili szkolne jasełka dla seniorów naszej wsi.
 


Ferie

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CZASIE FERII ZIMOWYCH
ORGANIZOWANYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W KUNIOWIE
Lp. Data Godziny zaj. Rodzaj zajęć /miejsce Prowadzący
1. 16.01.2012 8.30 – 10.00 Mini piłka nożna dziewcząt/ sala g. Rasztar Beata
2. 16.01.2012 10.00 – 11.30 Mini piłka nożna chłopców/ sala g. Rasztar Beata
3. 17.01.2012 8.30 – 10.00 Piłka siatkowa dziewcząt/ sala g. Rasztar Beata
4. 17.01.2012 10.00 – 11.30 Piłka siatkowa chłopców/ sala g. Rasztar Beata
5. 17.01.2012 11.30 – 12.30 Gry i zabawy dla klas I – III/ sala g. Rasztar Beata
6. 18.01.2012 8.30 – 10.00 Unihokej – turniej drużyn „4 dz”/sala g. Rasztar Beata
7. 18.01.2012 10.00 – 11.30 Unihokej – turniej drużyn „4 chł”/ sala g. Rasztar Beata
8. 18.01.2012 11.30 – 12.30 Gry i zabawy dla klas I – III/ sala g. Rasztar Beata
9. 19.01.2012 8.30 – 10.30 Koszykówka dziewcząt/ sala g. Rasztar Beata
10. 19.01.2012 10.30 – 12.30 Koszykówka chłopców/ sala g. Rasztar Beata


Wywiadówka

Dnia 11 stycznia 2012r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów klas I-VI. Zapraszamy.


Nasza szkoła w Comeniusie

W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęliśmy realizację projektu wielostronnego Comenius pt.’ Kraje i Architektura’. Projekt powstał dzięki współpracy nawiązanej droga mailową z naszym koordynatorem z Turcji i partnerem z Bułgarii. Pierwsza wizyta robocza odbyła się w październiku bieżącego roku u naszego koordynatora w Turcji. W wizycie tej udział wziął tylko koordynator, który wspólnie z partnerami ustalił harmonogram działań na rok szkolny 2011/2012, określił dokładne daty wizyt naszych partnerów w Polsce i nas u nich. W trakcie trwania projektu każda szkoła wybierze dowolny zabytek architektoniczny i sporządzi fotografie, książkę i film o tym obiekcie. Założymy klub filmowy i fotograficzny, poszerzymy horyzonty i otworzymy się na współpracę z krajami Unii Europejskiej. Uczniowie wybiorą sobie również znanego architekta i będą zgłębiać wiedzę na temat jego dzieł i życia.
Wizyta robocza w Turcji miała miejsce w przepięknym mieście Istanbule.– największym mieście Turcji i jednym z największych miast świata, podzielonym cieśniną Bosfor na część europejską (jedna z największych aglomeracji w Europie) i azjatycką. Po wylądowaniu na lotnisku Ataturk w Istanbule dnia 25.10.2011 roku o godzinie około 22 czasu lokalnego zostałam bardzo miło powitana przez naszego koordynatora Saita Toka wraz z jego żoną i przyjaciółmi. Towarzystwo oczekiwało na mnie na lotnisku z transparentem z moim imieniem)
Następnie udaliśmy się do hotelu na nocleg, gdyż po całym dniu podróżowania odczuwałam zmęczenie. Następnego dnia spotkaliśmy się z całą drużyną Comeniusa czyli Ivanem i Pauliną z Bułgarii odbyliśmy konferencję na temat naszego projektu, ustaliliśmy dokładnie zakres działania, terminy spotkań i harmonogram realizacji poszczególnych zadań. Wręczyliśmy sobie również upominki pochodzące z naszych miast, ja przywiozłam dla moich nowych partnerów kluczborski miód i inne gadżety z działu Promocji Gminy Kluczbork. Otrzymaliśmy certyfikaty uczestnictwa w wizycie roboczej i ręcznie malowane talerze tureckie z naszymi imionami i nazwiskami. Przywiezione prezenty zostały zeprezentowane rodzicom podczas wywiadówki, oraz uczniom w Szkolnym Kąciku Comeniusa.
Kolejne dwa dni upłynęły nam na zwiedzaniu Istanbułu. Zwiedziliśmy między innymi pałac Sułtana, Wielki Bazar, na którym była okazja do zakupienia typowych przysmaków tureckich ‘ turkish delights’, Błękitny Meczet i wiele ciekawych miejsc.
Nasza grupa spędziła ten czas w Istanbule poznając uroki , kulturę i zabytki tego pięknego miasta ale również dyskutując o naszym wspólnym projekcie i czyniąc ciekawe spostrzeżenia i plany na przyszłość. Rozmawialiśmy o naszych szkołach, systemach edukacyjnych, planach zajęć i sylabusach, porównywaliśmy nasze kraje, ich kulturę zwyczaje i normy społeczne. Podczas pobytu w Turcji zauważyłam iż mieszkańcy Turcji są w większości muzułmanami (często niepraktykującymi). Należy wziąć ten fakt pod uwagę podróżując – szczególnie chodzi o stonowany strój i zachowanie w mniejszych miejscowościach. Nie powinno się pić alkoholu czy nadmiernie okazywać uczuć w miejscach publicznych. Odkryłam również iż Turcy są bardzo ciekawi przyjezdnych i chętnie inicjują znajomość. W miejscach turystycznych na pewno kryje się za tym w jakimś stopniu chęć np. sprzedania czegoś czy zarobienia jako przewodnik, ale stanowcza odmowa powinna załatwić sprawę. Częstowanie herbatą, kawą jest niezobowiązujące – jest wyrazem gościnności i tak powinno się to traktować. Istnieje w Turcji zwyczaj bakszyszu czyli napiwku. Jest on czymś normalnym dla muzułmanów i będzie oczekiwany jako forma podziękowania za wykonaną przysługę (dla tragarza, kelnera, sprzątaczki, kierowcy autobusu, recepcjonisty). Powinien wtedy wynieść min. 1-2 euro na osobę (zależnie od stopnia zadowolenia z usługi). Nie jest on natomiast obowiązkiem i raczej nie będzie na nas „wymuszany”. Targowanie się jest przyjęte wszędzie tam, gdzie na produkcie nie ma wyraźnie zaznaczonej ceny, ale czasami i to nie jest regułą. Targowanie się jest przez Turków bardzo lubiane; na pewno nie będą zbyt zadowoleni sprzedawszy towar za pierwszą zaproponowaną cenę… Naród turecki jest bardzo gościnny i otwarty na przybyszy z Europy, troskliwie opiekują się gośćmi. Turcy są bardzo życzliwi i pomocni, a obcokrajowcy wzbudzają u nich sensację i radość. Za honor uważają zaproszenie kogoś na posiłek czy herbatę. Wizyta w Turcji była niezapomnianym przeżyciem, a przyjaźń naszych szkół partnerskich mam nadzieję zaowocuje ciekawym projektem.
Koordynator projektu
Sonia Gawińska

 


XX Edycja Szkolnej Ligi Szachowej

17 listopada w naszej szkole odbyła się runda jesienna XX edycji szkolnej Ligi Szachowej. Udział wzięło 8 drużyn.
I miejsce PSP nr 2 – 23,5 pkt.
Drużyna w składzie: Erbert Przemysław, Łowicki Mariusz, Chodor Dominik, Gajewska Karolina
II miejsce PSP nr 1 – 19 pkt.
III miejsce PSP nr 5 – 16 pkt.
IV miejsce PSP z OP w Kuniowie – 15,5 pkt.
V miejsce PSP nr 2 II drużyna – 15 pkt.
VI miejsce PSP z OP w Kuniowie II drużyna -14 pkt.
VII miejsce PSP nr 1 II drużyna – 8 pkt.
VIII miejsce PSP nr 5 II drużyna – 1 pkt.


Wycieczka do Teatru

W dniu 15 listopada 2011r. klasy I-VI udały się na wycieczkę do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Oglądaliśmy tam spektakl pt. „Dzieci z Bullerbyn” – Astrid Lindgren w reżyserii Anny Smolar. Szóstka dzieci, która bawi się w Bullerbyn zrobiła sobie las z butelek, puszek, folii. Aktorzy w przedstawieniu inspirowali się trash artem, czyli sztuką tworzenia ze śmieci, bawiąc się surowcami wtórnymi. W dzisiejszych czasach, gdzie przyroda staje się dobrem naznaczonym katastrofami i innymi klęskami, przedstawienie „Bullerbyn. O tym jak dzieci domowym sposobem zrobiły las i co z niego wyrosło” – niosło ze sobą bardzo głęboki przesłanie. Wszystkim uczniom bardzo się podobało.


Dzień Czystego Powietrza

Obchody "Dnia Czystego Powietrza" odbyły się w naszej szkole dnia 14 listopada 2011r. W ramach akcji kilka dni wcześniej uczniowie klas I-VI wykonali transparenty, a członkowie szkolnego koła LOP przygotowali gazetkę ścienną poświęconą tej tematyce. Na apelu zostaliśmy zapoznani przez uczniów z koła LOP z tematem szkodliwości palenia śmieci w gospodarstwach domowych. Po apelu udaliśmy się na happening. Dzieci idąc ulicami naszej wsi niosły transparenty i wznosiły okrzyki: „Kochasz swoje dzieci? Nie pal śmieci!”, „Nie trujcie! – Segregujcie!”


Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2011/2012

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012 to:
31 X 2011
3 IV 2012
30 IV 2012
2 V 2012
4 V 2012
8 VI 2012


Próbny alarm ewakuacyjny

W dniu 3 XI 2011r. odbył się w naszej szkole próbny alarm ewakuacyjny na wypadek pożaru. Reakcja na sygnał alarmowy: dzieci, uczniów, nauczycieli i personelu obsługi szkoły była bardzo sprawna i odpowiedzialna. Akcją kierowali strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku i OSP w Kuniowie. Następnie uczniowie i dzieci przedszkolne wzięły udział w instruktażowym pokazie sprzętu strażackiego i ratownictwa medycznego przygotowanym przez OSP Kuniów. Dzieci aktywnie uczestniczyły w ciekawym pokazie: zadawały pytania, przymierzały sprzęt, oglądały i podziwiały wyposażenie wozu strażackiego. Uśmiechem zadowolenia i radosnymi brawami podziękowały i pożegnały strażaków.


Wycieczka do Muzeum

25 października udaliśmy się do Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku. Uczniowie klas IV-VI zapoznali się z wystawą Mieszkańcy lasów, pól, łąk i mokradeł prezentującą okazy ssaków i ptaków żyjących w środowisku leśnym, polnym, łąkowym i wodnym. Były też okazy chrząszczy z kolekcji kluczborskiego badacza i kolekcjonera . Wzięliśmy udział w lekcji muzealnej Świat owadów poprowadzonej przez pracownika Nadleśnictwa. Pogłębiliśmy naszą wiedzę na temat życia i zwyczajów zwierząt.


Koło wolontariatu "Pomocna dłoń"

W ramach obchodów XI Dnia Papieskiego, 9 października 2011r. uczennice klasy VI należące do szkolnego koła wolontariatu „Pomocna dłoń” pomagały Paniom należącym do „Caritas Kuniów” w sprzedaży „kremówek”. Być może w przyszłości dziewczyny zasilą szeregi tej instytucji charytatywnej.


Dyskoteka

Dnia 4 października, z okazji Dnia Chłopaka, odbyła się dyskoteka klas IV – VI zorganizowana przez samorząd szkolny. Uczniowie brali udział w konkurencji na najlepiej tańczącą parę. Zwycięzcami zabawy zostali Alicja Rokicka i Martina Kalus oraz Dawid Kubik i Marcel Kurek.


"Sprzątanie Świata"

W dniu 29 września 2011r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Dzieci wyposażone w worki i rękawice jednorazowe sprzątały ulice naszej wsi według opracowanego wcześniej planu. Odpady posegregowane zostały na plastik, papier i szkło. Uczniowie bardzo chętnie i z wielkim przejęciem uczestniczyli w akcji.


Ognisko

Tradycją naszej szkoły jest zorganizowanie ogniska na powitanie jesieni. W tym roku odbyło się ono pod hasłem „Pożegnanie babiego lata”. Wykorzystując piękną jesienną pogodę rozpaliliśmy ognisko. Czas upłynął nam na pieczeniu kiełbasek i kartofli. Było bardzo sympatycznie, odbyło się mnóstwo zabaw na świeżym powietrzu przygotowanych przez uczniów poszczególnych klas.


Zebranie rodziców

Zebranie rodziców uczniów klas I-VI odbędzie się dnia 22.09.2011 (czwartek) o godzinie 17.00.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012
1 września 2011r (czwartek)
godz. 8.00 Msza Św.
godz. 9.00 Inauguracja roku szkolnego na sali gimnastycznej
Serdecznie zapraszamy.


WYPRAWKA SZKOLNA

"WYPRAWKA SZKOLNA"
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych -
W związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652) rodzice uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2011/12, w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej w postaci dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.
O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się rodziny o dochodach nie przekraczających 351 zł na osobę ,
Oprócz w/w kryterium dochodowego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na podstawie szczególnych powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ,
Ponadto w roku szkolnym 2011/2012 dodatkowo objęci pomocą zostaną uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawnościami w/w, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.
Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2011 r. wynosi odpowiednio:
• dla uczniów klas I-III szkół podstawowych - do kwoty 180 zł.
• dla uczniów realizujących kształcenie w klasach IV-VI, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - do kwoty 210 zł.
• dla uczniów klas III gimnazjum oraz uczniów klas I-III gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - do kwoty 325 zł.
• dla uczniów realizujących kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - do kwoty 315 zł.
• dla uczniów realizujących kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - do kwoty 390 zł.
Formularze wniosków o dofinansowanie można pobrać w sekretariacie szkoły. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tej formy pomocy. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy kierować do dyrektora szkoły, w której w roku szkolnym 20011/12 dziecko będzie pobierało naukę w terminie do 9 września 2011 r.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku wraz ze stosownymi zaświadczeniami o dochodach oraz przedłożenie dokumentów rachunkowych zaświadczających o dokonaniu tego zakupu.


Kiermasz używanych podręczników

Kiermasz używanych podręczników odbędzie się 21.06.2011r. (wtorek) w godzinach 11.00 - 12.00 w naszej szkole. Zapraszamy!


ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkie Mamy na uroczystość z okazji Dnia Matki, która odbędzie się 31 maja 2011r. (wtorek)o godz.17.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły.


Spotkanie ze świadkiem pontyfikatu Jana Pawła II

Dnia 31.03.2011r. gościliśmy w naszej szkole brata Mariana Markiewicza ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, przyjaciela i osobistego kierowcę kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża. Był on nazwany przez Jana Pawła II „winowajcą” , a to dlatego, że w październiku 1978r. zawiózł kardynała na pamiętne konklawe i tam już zostawił. Brat Marian podzielił się z nami swoimi osobistymi wspomnieniami ze spotkań z Ojcem Świętym, a było ich bardzo wiele, jak powiedział po 28 razie przestał już liczyć. Bardzo często podkreślał, że Jan Paweł II miał wielkie poczucie humoru, był bardzo wysportowany oraz był człowiekiem, który nie marnował żadnej chwili swojego życia. Opowiadaniu towarzyszył pokaz zdjęć, niektórych bardzo prywatnych, jak np. te, na którym Jan Paweł II ciągnie go za nos za te „przewinienia”.
Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała bratu Marianowi Markiewiczowi za przybycie oraz wręczyła zaproszenie na uroczystość nadania szkole imienia
Bł. Jana Pawła II dnia 18 maja 2011r. Pożegnalnym akcentem był wspólny śpiew hymnu IV Światowego Dnia Młodzieży, który odbył się w Częstochowie „Abba Ojcze” oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.


Powitanie wiosny

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Jak co roku w tym dniu odbył się korowód z Marzanną i Gaikiem. Aby jak najskuteczniej odstraszyć zimę każda klasa przygotowała wiosenne kwiaty z bibuły i kolorowego papieru, które zostały zebrane na przemarsz z Marzanną. Przygotowaliśmy również wiosenne rymowanki, okrzyki i wierszyki. Mamy nadzieję, że zima prędko do nas nie powróci…


Pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej

W dniu 10.03.2011r. odbyło się w naszej szkole pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Członkowie Szkolnego Koła Miłośników Książki przygotowali inscenizację pt. "Rejs statkiem Przygoda", a następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie i otrzymali pamiątkowe dyplomy.


Koło wolontariatu "Pomocna dłoń"

Koło wolontariatu „ Pomocna dłoń” powołując się na słowa kandydata na patrona szkoły Jana Pawła II - „Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” zachęca do „nauczenia się” dawania bezinteresownej pomocy.
W tym celu organizuje w szkole zbiórkę znaczków pocztowych przeznaczonych na misje afrykańskie oraz zbiórkę plastikowych nakrętek, które zostaną przekazane na zakup wózka dla piętnastoletniej Sandry chorującej na zanik mięśni.
Wkręć się w pomaganie - wytnij znaczek z półcentymetrową zakładką, odkręć plastikowy korek i wrzuć do specjalnych kartonów znajdujących się obok sekretariatu.


Baza informacji o Patronie

Uczniowie klasy piątej na kółku informatycznym zbierają informacje dotyczące biografii, posługi kapłańskiej i pontyfikatu Jana Pawła II. Z zebranych wiadomości stworzone zostaną prezentacje multimedialne przybliżające sylwetkę naszego Patrona.


Bal karnawałowy dla dzieci

Karnawał to czas zabawy, radości, tańca i wesołej, głośnej muzyki. W naszej szkole bal karnawałowy dla dzieci odbył się 9 lutego 2011r. Przybyło na niego wielu rycerzy, piratów, księżniczek, klaunów, kotków i innych fantazyjnie przebranych osób. Bawiliśmy się w wiele zabaw i konkursów przygotowanych przez uczniów z klasy VI. Impreza była bardzo udana.


ZAPRASZAMY NA SZTUCZNE LODOWISKO

Uroczyste otwarcie sztucznego lodowiska odbędzie się 28 stycznia 2011r. (piątek) o godz. 12.00 na terenie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Kluczborku. Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez Gminę Kluczbork - wspólnie z firmą ALLES COOL.
GODZINY OTWARCIA
Lodowisko będzie działać przez 7 dni w tygodniu do końca marca w zależności od warunków atmosferycznych.
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 - bezpłatnie dla dzieci i młodzieży szkolnej,
od 14.00-22.00 odpłatnie
- sobota - niedziela odpłatnie od 8.00 do 22.00
CENY
Bilet ulgowy do 19 lat za okazaniem legitymacji szkolnej - 3,00 zł - za 0,5 godz.
Bilet ulgowy do 19 lat za okazaniem legitymacji szkolnej - 6,00 zł - za 1 godz.
Bilet normalny: 4,00 zł - za 0,5 godz.
Bilet normalny: 8,00 zł - za 1 godz.
Wypożyczenie łyżew: 5,00 zł
Wypożyczenie kasku: 2,00 zł
Ostrzenie łyżew: 10,00 zł


Jasełka

"Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie."
/Cyprian Kamil Norwid/

Zapraszamy na Jasełka przygotowane przez uczniów PSP w Kuniowie z OP, które odbędą się 22.12.2010r. (środa) o godz.10.00 w sali gimnastycznej.


KIERMASZ ADWENTOWY

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kuniowie zapraszają na Kiermasz Adwentowy, który odbędzie się 12.12.2010r. (do południa po każdej Mszy Św. oraz od 15.30 do 17.30) w Izbie Regionalnej (na podwórzu szkolnym). Do nabycia będą świąteczne ozdoby, kartki i wypieki.


"Święto Pluszowego Misia"

Z okazji Święta Pluszowego Misia uczniowie klas I-III uczestniczyli w zorganizowanych przez bibliotekę warsztatach z elementami biblioterapii, których tematem była przyjaźń. Celem tych zajęć było kształtowanie wśród uczniów takich cech jak życzliwość i koleżeństwo oraz uświadomienie wartości przyjaźni.


Andrzejki

Dnia 24 listopada 2010 r. odbył się w naszej szkole wieczór wróżb i przepowiedni. Zawitali do nas wróżbici i wróżki z najdalszych zakątków świata. Dzięki nim mogliśmy się dowiedzieć co czeka nas w przyszłości. Uczniowie klasy V i VI przygotowali przepiękne stanowiska z wróżbami. Wszystkie pomysły okazały się bardzo ciekawe. Kiedyś wróżby andrzejkowe odprawiane były wyłącznie przez kobiety, które traktowały je bardzo poważnie, dziś to przede wszystkim dobra zabawa. Po magii wróżb przyszedł czas na tańce. Klasy młodsze bawiły się do godz. 18, a klasy starsze na dyskotece do godz. 19. Po skończonej zabawie z żalem wracaliśmy do domu.


Realizacja projektu

Dnia 28 X 2010r. uczniowie klas I-VI uczestniczyli w prezentacji sylwetek pięciu kandydatów na patrona szkoły:
ks. Jana Twardowskiego, św. Stanisława Kostki, Jana Pawła II, Mikołaja Kopernika, Kornela Makuszyńskiego. Przybliżanie postaci, osiągnięć oraz wartości reprezentowanych przez te osoby będzie miało niewątpliwy wpływ na umiejętność dokonania właściwego wyboru.


"Poranek literacki"

W dniu 22 X 2010r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w "Poranku Literackim", którego gościem był ksiądz Aleksander Kawa proboszcz parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Kuniowie. W ramach spotkania dzieci wysłuchały opowiadania ks. Jana Twardowskiego "O ptakach niebieskich". Wysłuchały również wspomnień księdza z czasów dzieciństwa, jego ulubionych książek oraz podróży po świecie.


Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek 14.10.2010r. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, na której mogliśmy zobaczyć pokaz pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, przygotowanych z przymrużeniem oka. Czas umiliły nam również dzieci z grup przedszkolnych, które zaprezentowały wiersze i piosenki. Występy bardzo się wszystkim podobały i zostały nagrodzone gromkimi brawami.


"Jesienny piknik"

W dniu 5 października 2010 r. uczniowie z klas IV –VI wzięli udział we wspólnym ognisku zorganizowanym w tym roku pod hasłem „Jesienny piknik”. Szybko minął nam czas przy pieczonych kiełbaskach i kartoflach oraz zabawach i konkursach przygotowanych przez poszczególne klasy. Żałujemy jedynie, że następne ognisko dopiero za rok …


Na straży czystości

W poniedziałek 4.10.2010 w naszej szkole odbyła się coroczna akcja „Sprzątanie Świata”. Tegorocznym hasłem przewodnim było: „ Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady”. Wszyscy uczestnicy akcji zostali wyposażeni w worki na śmieci oraz rękawice foliowe. Zbierane śmieci były odpowiednio segregowane do worków. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami czynnie uczestniczyli w „porządkowaniu” wsi. Nasza szkoła od wielu lat propaguje idee sprzątania świata i dba o właściwy wygląd otoczenia przez cały rok. Pamiętamy, że przyroda to nasze wspólne, największe dobro o które należy dbać codziennie.


Dzień Chłopaka

29 września SU zorganizował dyskotekę z okazji "Dnia Chłopaka". Dziewczęta klas IV-VI przygotowały dla swoich kolegów konkursy i zabawy. Wszyscy uczestnicy bawili się wybornie.


Szkoła Bezpiecznego Internetu

Nasza szkoła rozpoczęła starania o ubieganie się o prestiżowy certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu. Może uzyskać go placówka, która podejmuje walkę o bezpieczeństwo wychowanków w sieci. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony www.szkolabezpiecznegointernetu.pl


Warsztaty przyrodnicze "Świetlik"

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2009/2010 brali udział w III Edycji Konkursu Nauk Przyrodniczych dla szkół podstawowych "Świetlik". Konkurs jest organizowany przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jedną z nagród były warsztaty Nauk Przyrodniczych. 20 września 2010r. gościliśmy w naszej szkole pracowników UJ, którzy przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-VI. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich uczniów.


Zapisy do klasy I

DYREKTOR I PEDAGOG

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUNIOWIE Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DZIECI Z GRUPY 6-LATKÓW Z RODZICAMI NA ZAPISY DO KLASY I

W DNIACH 9 - 10 03.2010r.

Wtorek 9.03. Godz. 10-14
Środa 10.03. Godz. 10-14
 


Elektroniczny nabór dzieci do przedszkoli

Szanowni Rodzice!

W marcu 2010 roku w Gminie Kluczbork wprowadza się elektroniczny nabór dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych. Przy pomocy strony https://nabor.progman.pl/preinfokluczbork/ można poznać oferty wszystkich jednostek, dokonać wyboru jednostki, wypełnić kartę zgłoszenia dziecka, a po zakończeniu rekrutacji sprawdzić, do której jednostki dziecko zostało przyjęte. System naboru elektronicznego pozwala na zgłoszenie dziecka tylko do jednej jednostki ( pierwszej preferencji ), przy czym rodzic może wskazać na dwie dodatkowe jednostki ( drugiej i trzeciej preferencji ). Jeżeli rodzic nie będzie mógł wypełnić karty zgłoszenia dziecka drogą elektroniczną, wówczas może pobrać pusty formularz, który wypełnia ręcznie i dostarcza do wybranej jednostki pierwszej preferencji. Puste formularze w formie papierowej będą też dostępne w każdej jednostce.

W przypadku elektronicznego wypełnienia karty zgłoszenia dziecka faktyczne przyjęcie zgłoszenia do systemu naboru nastąpi dopiero po dostarczeniu przez rodzica do jednostki pierwszej preferencji wysłanej drogą elektroniczną karty zgłoszenia dziecka w formie papierowej wydrukowanej i podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna.

Strona https://nabor.progman.pl/preinfokluczbork/ czynna przez cały rok ułatwi rodzicom poszukiwanie wolnego miejsca i zapisanie dziecka do danej jednostki w czasie trwania roku szkolnego.


Harmonogram działań


Nabór na rok szkolny 2010/2011

Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w Gminie Kluczbork przyjmują zgłoszenia dzieci urodzonych od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Zgłoszenia dzieci młodszych, urodzonych po 31 grudnia 2007 roku należy składać do Publicznego Przedszkola Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku.

1 do 31 marca 2010 roku przyjmowanie zgłoszeń
Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać:
a) elektronicznie od dnia 1 marca 2010 roku ( godz. 8:00 ) do dnia 31 marca 2010 roku ( godz. 16:00 ),
b) w formie papierowej w danym przedszkolu/szkole Gminy Kluczbork od dnia 1 marca 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kartę zgłoszenia dziecka można składać w przedszkolu/szkole 1. preferencji:
a) w formie elektronicznej od 1 marca 2010 roku ( godz. 8:00 ) do 31 marca 2010 roku ( godz. 16:00 ),
b) w formie papierowej od 1 marca 2010 roku ( godz. 8:00 )do 31 marca 2010 roku ( godz. 16:00 ).

1 do 6 marca 2010 roku zawiadomienie o rezygnacji z usług świadczonych przez przedszkole/szkołę, o zmianie przedszkola/szkoły Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/szkoły są zobowiązani powiadomić pisemnie dyrektora przedszkola/szkoły o następnych sytuacjach:
a) rezygnacji z usług świadczonych przez przedszkole,
b) zgłoszeniu dziecka do innego przedszkola.


1 kwietnia 2010 roku zakończenie naboru
Zgłoszenie dziecka do przedszkola/szkoły będzie uznane za terminowe tylko w przypadku dostarczenia do dnia 31 marca 2010 roku, do godziny 16:00 do przedszkola/szkoły 1. preferencji wypełnionej i podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów karty zgłoszenia. W przypadku wysłania karty zgłoszenia pocztą liczy się data stempla pocztowego, tj. 31 marca 2010 roku.

Uwaga: W okresie od dnia 31 marca 2010 roku do dnia 1 maja 2010 roku dyrektorzy przedszkoli/szkół nie wydają i nie przyjmują kart zgłoszeń na rok szkolny 2010/2011.
Po dniu 1 maja 2010 roku dyrektor przedszkola/szkoły wyda kartę zgłoszenia tylko w przypadku, gdy przedszkole/szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, a na liście rezerwowej nie będzie dzieci oczekujących na przyjęcie.

19 kwietnia 2010 roku ( godz. 8:00 ) ogłoszenie wyników naboru
Przedszkola/szkoły wywieszą listy dzieci nowoprzyjętych.
Rodzice sprawdzają, do którego przedszkola/szkoły dziecko zostało przyjęte:
a) na liście w przedszkolu/szkole, w którym była złożona karta zgłoszenia dziecka, tj.
w przedszkolu/szkole 1. preferencji,
b) przy pomocy strony https://nabor.progman.pl/preinfokluczbork/ jeżeli zgłoszenie było wysłane drogą elektroniczną ( w tym celu należy zachować nadany przez system naboru kod PIN ).

20 do 28 kwietnia 2010 roku nabór uzupełniający
a) Rodzice dzieci nieprzyjętych do żadnego z preferowanych przedszkoli/szkół przedszkole/szkołę, w którym będą wolne miejsca.
b) Lista przedszkoli/szkół z wolnymi miejscami do naboru będzie wywieszona w każdym przedszkolu/szkole pierwszej preferencji do którego dzieci nie zostaną przyjęte.
c) Nabór uzupełniający odbywa się zgodnie z zapisem Złącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr AO-0151-8/10 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zasad naboru dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork.
d) Jeżeli po naborze uzupełniającym dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego przedszkola/szkoły, wówczas dziecko zostanie wpisane na listę oczekujących na przyjęcie we wszystkich przedszkolach/szkołach preferowanych przez rodzica w okresie 1-31 marca.
e) Z listy oczekujących na przyjęcie dzieci będą przyjmowane zgodnie z zapisem Złącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr AO-0151-8/10 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 lutego 2010 roku
w sprawie zasad naboru dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork.


Zasady naboru dzieci

Zasady naboru określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr AO-0151-8/10 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 lutego 2010 roku.
Zasady naboru dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork

1. Ilekroć w dalszym tekście zasad jest mowa o:
1) przedszkolu rozumie się przez to także szkołę z oddziałem przedszkolnym,
2) dzieciach rozumie się przez to także dzieci niepełnosprawne,
3) rodzicu rozumie się przez to także prawnego opiekuna.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

3. Dziecko jest zapisywane do przedszkola na cały etap edukacji przedszkolnej.

4. Miesiącem naboru dzieci do przedszkola jest miesiąc marzec.

5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z zasięgu działania danego przedszkola.

6. Dzieci z zasięgu działania innego przedszkola są przyjmowane w drugiej kolejności, tylko wtedy, gdy będą wolne miejsca. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o przyjęciu dzieci z zasięgu działania innego przedszkola po zakończeniu naboru dzieci do przedszkola, o którym mowa w pkt 4.

7. Dzieci zamieszkałe poza granicami Gminy Kluczbork mogą byś przyjęte do przedszkola funkcjonującego na terenie Gminy Kluczbork po uzyskaniu przez dyrektora danego przedszkola zgody organu prowadzącego.

8. Podstawowe kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola, decydujące o kolejności przyjmowania dzieci to:
1) dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
2) dzieci w wieku 5 lat,
3) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
4) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
5) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

9. Dodatkowe kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola to:
1) dzieci obojga rodziców pracujących,
2) dzieci mające rodzeństwo w danej placówce,
3) dzieci z rodzin wielodzietnych.

10. Rodzic składa kartę zgłoszenia dziecka do jednego przedszkola, przedszkola w zasięgu działania którego mieszka.

11. Rodzic na karcie zgłoszenia dziecka zaznacza maksymalnie dwa inne przedszkola, tzw. drugiej i trzeciej preferencji.

12. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, w którym została złożona karta zgłoszenia, a rodzice nie wyrażą zgody na zapisanie dziecka do innego przedszkola , to wówczas zostanie ono umieszczone na liście dzieci oczekujących na przyjęcie do tego przedszkola.
Zasada ta nie dotyczy dzieci sześcioletnich objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

13. Rodzice dzieci zgłoszonych w okresie naboru, o którym mowa w pkt 4 i nieprzyjętych do danego przedszkola, mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka w przedszkolach dysponujących jeszcze wolnymi miejscami w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po ogłoszeniu wyników naboru. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko dziecka, numer przedszkola, w którym była złożona karta zgłoszenia w okresie naboru, telefon kontaktowy, adres zamieszkania rodziców i dziecka.

14. Dyrektor przedszkola, w którym zostanie złożony wniosek, o którym mowa w pkt. 13, w terminie kolejnych 5 dni roboczych, dokona naboru na wolne miejsca przyjmując dzieci w kolejności zgodnej z podstawowymi i dodatkowymi kryteriami naboru dzieci do przedszkoli, o których mowa w pkt 8 i pkt 9, a, o przyjęciu dziecka zawiadomi na piśmie zainteresowanych rodziców i dyrektora przedszkola, w którym była złożona karta zgłoszenia na dany rok szkolny.

15. Dyrektor przedszkola do którego dziecko nie zostało przyjęte, a, w którym była złożona karta zgłoszenia w okresie naboru, o którym mowa w pkt 4 usuwa dane dziecka z listy naboru w swoim przedszkolu na podstawie pisemnej informacji od dyrektora przedszkola, który podjął decyzję o przyjęciu dziecka na podstawie pisemnego wniosku rodziców, i przekazuje kartę zgłoszenia do przedszkola, w którym był złożony wniosek.

16. Zapisanie dziecka do publicznego przedszkola na dany rok szkolny po zakończeniu naboru, o którym mowa w pkt 4 będzie możliwe tylko wtedy, gdy dane przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami, ale dopiero w okresie od 1 maja danego roku.